Förberedelser klara

Alla förberedelser är klara för att frilägga betongbjälklaget som läcker Inom kort blir det ett nytt tätskickt