Friläggning  pågår

WaterProof Stockholm löser det mesta. Innan vi tar itu med uppstigande markfukt vill vi hat tätt från det läckande garagetaket. Därför förbereder vi just nu för att ett nytt tätskickt.