Ventilation med värmeåtervinning

Scirocco är ett smart ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften. Fläktarna jobbar i par, när en ventilerar ut  frånluften lagras värmen samtidigt arbetar den andra i motsatt riktning och återvinner värme. Värmeförlusterna minimeras och du sparar pengar och får bra luft och miljö