Avfuktare

Vindar löper större risk att drabbas av fuktrelaterade problem som mögel och röta under den kallare årstiden än krypgrunder. Det beror ofta på att varm fuktig luft tränger in från bostaden upp på vinden där den kyls av och kondenserar och höjer den relativa fuktigheten. Ett vanligt problem är för mycket ventilation.

Krypgrundern är en riskkosntruktion i sig. Krypgrunder har generellt sett, mest problem under den varma årstider då varm fuktig luft ventileras in i en "kallare" miljö men även kall temepratur med minus grader är ett problematisk. Ett vanligt problem är för mycket ventilation.

Uppnås 17% fuktkvot eller 75%relativ fuktighet över tid och en viss temperatur i materialet är mögel och rötangrepp oundvikligt. 

Effektiva avfuktare som Trygghetsvakten  och  Sorptionsavfuktare DH4 löser problemet. Fuktproblem som annars kan bli mycket kostsamma att åtgärda.

Trygghetsvakten 

Trygghetsvakten avfuktare
En av de vanligast förekommande systemen för vindar och krypgrunder. Trygghetsvakten består av 2 delar, reglerad ventilation via en fläkt och styrenhetsamt, samt att en värmekabel som är kopplad till en styrenhet som höjer temeperaturen vid risk. Allt enligt ett mögel index och  en loggaritm.

Reglerad ventilation=Hygrotermisk avfuktning
En fläkt är kopplad till en intelligent styrenhet som jämför inneluften med uteluften och ventilerar bara in luft som innehåller mindre mängd fukt än vad luften gör inne gör,

Höjd temepratur =Termiska  avfuktning
1 C grads höjning av lufttemperaturen sänker den relativ luftfuktigheten med 5 %

 

sorPtionsavfuktare

Sorptionsavfuktare DH 4
Sorptions avfuktare separerar fukt från luften och blåser ut fuktigluft genom ventilationen och återvinner torr varmare luft. Den kan med fördel användas för avfuktning av
- krypgrunder
- garage
- trånga vindar 

Skillnaden mot kondensavfuktare är att de utvinner fukt ur luften och samalar upp fukten/vatten i en behållare som man måste tömma. Kondens avfuktare karar inte att avfukta när temeprturen kryper nedåt ca10 grader eller lägre.

Sorptions avfuktar fungerar även vid lägre temperaturer.


 

hyr avfuktare

Hyr avfuktare vid tillfäligt höga fuktnivåer. 
För att reducera skadorna vid t ex vattenläckor är det brådskande att få igång avfuktning. Är fuktkvoten för hög i ditt hus, sänk fuktkvoten så snabbt som möjligt,  mikrobielltillväxt kan bildas snabbt.
 

Trygghetsvakten avfuktare
Trygghetsvakten avfuktare
En adsorptions avfuktare för vindar och krypgrunder

avfukta för att få en torr miljö

Hälsorisker när det gäller mikrobiella skador är enligt rapporter underskattade. Det finns dom som säger att mögel inte kan kontaminera en boyta  men det är inte rätt att påstå detta eftersom det under säsongen uppstår tryckförhållanden i huset så mögelsporer och andra mögelmetaboliter dras ned i boytan genom t ex otätheter. Föroreningarna kan leta sig ut via vindsventilationen och dras in genom bostadens inluftventilation, öppna dörrar eller fönster. När det blåser mot huset kan ett övertryck bildas på vinden och kontaminerad luft trycks ned i bostaden. Gällande risker dessa rader rådande och vi ser detta ut en säkerhet och trygghets synpunkt . Det är bevisat att vanligt förkommande mögelarter som kan växa på husets vind etc kan framkalla och förvärra astma samtidigt som olika typer av reaktioner kan uppstå hos personer som är känsliga.

exempel på krypgrund i dåligt skick

Organiskt material, undermålig  ventilation, läckage, ingen markfolie har förorksakat den här mögelhärden och förruttnelsen Låt en fackman kontrollera din krypgrund.

KOntakta MIG

Waterproof Direct Sverige AB
Huvudkontor Sthlm: 08-760 80 70
Lokalkontor Luleå: 0920-47 66 60