Fukt i krypgrunder

Fuktiga krypgrunder är vanligt,  man har gjort beräknaingar att ca 30% hus med krypgrund har fuktproblem och övertisger fuktgränsvärdet 75% relativ luftfuktighet elelr en fuktkvot om 17 % över tid bildas mikrobielltillväxt i vardaglit tal mögel. Mögel bildas på organiskt material och kan inte förbyggas på anant sätt än att man sänker luftfuktigheten. 

Uppstigande markfukt är en anleding till att det blir fuktigt och många trot att man kan ventiler aut fukt men det fungerargenereltt sett inte.
Markukt förhindras genom att man lägger en markfolie. Det finns dom lägger läggger ut en byggplast och det är bättre än ingenting men inte tillräckligt enligt oss. En markfolie skall tät och slitstark och helst ha en ovoansido som är reflekterande. Vi läggning skall alla skrava vara tejpade och täta. Folien viks upp på murgrunden.

Varmluft kan innehålla mer vatten per kubikmeter än vad kallluft kan bära. Om man då har många ventiler i krypgrunden kommer man att ventilera in varmluft som då kommer in i ett svalare utrymme, då stiger den relativa luftfuktigheten. Detta märks speciellt under sommar månderna och i början på hösten

Föreställ dig att om man ställer ut en flaska  med kjalltinnehåll på ett bord ute en sommardag så kommer flaskan att bli blöt av kondens på utsidan, principen är den samma med krypgrunden.

 

Krypgrunder  radhus

Det är inte bara fristående villor som har krypgrund utan även radhus har det och dess är precis lika utsatta för fukt.

Fukten tränger in i betonbjälklaget och vandrar sedan uppåt pga kapillärkrafter som är ett fenomen. Risk för att det blir fukt under golv skador i betongbjälklaget

avfukting krypgrund

Det är ganska lätt att åtgärda en fuktig krypgrund. Marktäckning är en åtgärd och installation av en krypgrundsavfuktare  den andra  Trygghetsvakten krypgrundavfuktare är  ytteligare ett alternativ 

 

Marktäckning

Högkvalitativ marktäckning och ångspärr för krypgrunder. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Höjer man  temperaturen med 1 grad sänker man den relativa luftfuktigheten med 5%. Den är därför utmärkt i utrymmen där luften står relativt stilla,  som i krypgrunder. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc,

Mark-isolering

Markisolering är underskattat.

Markisolering är en metod för att åtgärda fuktig krypgrunder. För varje grad man kan höja temperaturen sänker man den relativa luftfuktighreten med ca 5%. Om man har en krygrundsavfuktare och vill sänka driftkostnaderna kan man lägga en markisolering

Vi har valt en rejäl markisoleringen som är 10 mm tjock, en  krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med flera grader C°. Ett bra material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som t ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning.
Utöver sänkt luftfuktighet kommer du troligen uppleva en bättre komfort inomhus då dina golv med all sanolikhet varmare.
 

Isoreflekt

Det finns en ny högeffektiv markfolie med integerad isolerng i form av luftkuddar som är ett mycket bra mycket bra alternativ till traditionell markisolering  

markfolie med isolering Isoreflekt
markfolie med isolering Isoreflekt
Blöt och mögleskadad krypgrund
Blöt och mögleskadad krypgrund