krypgrunder

Marktäckning

Högkvalitativ marktäckning och ångspärr för krypgrunder. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Höjer man  temperaturen med 1 grad sänker man den relativa luftfuktigheten med 5%. Den är därför utmärkt i utrymmen där luften står relativt stilla,  som i krypgrunder. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc,

Mark-isolering

Markisolering är en metod för att åtgärda fuktig krypgrunder som är underskattad. För varje grad man kan höja temperaturen sänker man den relativa luftfuktighreten med ca 5%.

Vi har valt en rejäl markisoleringen som är 10 mm tjock, en  krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med flera grader C°. Ett bra material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som t ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning.
Utöver sänkt luftfuktighet kommer du troligen uppleva en bättre komfort inomhus då dina golv med all sanolikhet varmare.