SorPtionsavfuktare

Skillnaden mellan sorptionsavfuktare och kondensavfuktare 

  • En sorptionsavfuktare seprarerar fukt och blåser ut den fuktiga luften via t ex en ventil och återvinner varm torr luft. En kondensavfuktare måste ha ett en vattenavrinning till avlopp eller en tank att fånga upp fukten i.  
  • Sorptionsavfuktare fungerar även i kallare temperaturer,  kondensavfuktare förlorar effekt i kallare temeperaturer.

Sorptions avfuktare

Sorptions avfuktare Sorptions avfuktare

Beskrivning
- Avfuktare för krypgrund, källare samt våtrum
-  Hygrostat för styrning av luftfuktighetsnivå

 
En av de avfuktare vi har i sortimenet är tex PRO DH4,  ( ej den på bilden ) det är en sorbtionsavfuktare för avfuktning i utrymmen med låga temperaturer, eftersom den även kan avfukta vid minusgrader. Det vanligaste användningsområdet är avfuktning av krypgrunder men den kan även användas för avfuktning av fuktskadade  i tex källare. 
 
Sorptions avfuktare PRO DH4 har inbyggd hygrostat där önskad luftfuktighetsnivå kan programmeras utifrån eget önskemål. Vid leverans är hygrostaten inställd på 65% RF. Avläsning av status, relativ fukt och temperatur kan göras via en kabelseparerad display. Displayen kan placeras upp till 10 meter från avfuktaren vilket gör att avläsning kan ske i bostadsutrymmet även då avfuktaren står nere i en krypgrund eller uppe på en vind.
 
Sorptions avfuktare PRO DH4 består av en adsorptionsfläkt med en frånluftskanal för fuktmättad luft och två luftkanaler för torr luft. Luften sugs in i fläkten där den avfuktas. Fuktmättad luft förs ut genom en frånluftskanal till utsidan av byggnaden. Därigenom skapas ett undertryck, som bidrar till en förbättrad luftkvalité i hela byggnaden. Torrluft cirkulerar under byggnaden via de två torrluftskanalerna. Inget uppsamlingskar för vätska behövs eftersom man blåser ut den fuktiga luften genom e ventil.
 
Tekniska data:
Torrluftsmängd 250 m3/h
Avfuktningskapacitet 19 l/dygn
Inbyggd hygrostat
Extern digital display (status, %RF, °C)
Torrluftsutsläpp 1 x 63 mm/1 x 100 mm
Våtluftsutsläpp 63 mm
Upp till 250 m²
Ljudnivå (3m) 52 dB
Vikt 11 Kg
Höjd x bredd x djup 285 x 335 x 425
Anslutning 230V/ 50Hz
Effekt 805W
Filterbyte Inuti