Ventilation

Att ventilationen fungerar som den ska är viktigare än vad många vet om. När ventilationskanalerna är smutsiga  inte och inte fungerar kan både på huset och de som bor där i på verkas av mikrorgansimser. Vår rekommendation på Waterprooof är att rengöring av  ventilationskanaler skall göras vart tredje till vart fjärde år.

En fungerande ventilation är ett måste för ett bra klimat ialla delar av huset.  När en ventilationskanal är igentäppt av damm eller annan smuts klarar ventilations- systemet inte av att byta ut gammal luft i rätt omfattning, då kan mögelskador uppstå. Detta är vanligt i våtutrymmen så som badrum, där är det är vanligt att mögel bildas. Förhög fukthalt bidrar även till ökad RH på vinden. Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

Ett välfungerande ventilationssystem säkerställer att man  får ut den förorenade luften och tar in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra besvär.

Kontakta mig