fbpx

 

Healthbox 3.0 

Frisk luft i ditt hem

Healthbox är mekanisk frånluftsventilation utvecklat för villor, fritidshus och lägenheter. Med enkel och genial teknik känner systemet av och styr ventilationen för optimalt klimat.

 
 

Fukt

Healthboxen har koll i badrum eller tvättstuga och drar ut fukten snabbt och tyst.

Co2

Fukt på fönster eller Dålig sömn? Sov i vetskapen om att Healthbox sensorer övervakar Co2-halten i ditt hem.

Lukt/partiklar

Matos. Kemiska lukter eller lukt från toaletten. Detta och många andra lukter tar Healthbox snabbt och lätt hand om.

Världens smartaste frånluftsfläkt

Healthbox är mycket tyst behovsstyrd frånluftsventilation utvecklat för alla typer av bostadshus. Inbyggda sensorer känner av och styr ventilationen efter fukt, lukt och koldioxidhalt. Det kan vara lukt som härstammar från blöjbyten eller kemikalier t.ex. från rengöringsmedel. Systemet känner även av fukthalten i våtutrymmen och den koldioxid vi människor avger och stegrar ventilationen för att undvika ”tung luft”.

 

Lämnar man hemmet går ventilationen ner i viloläge för att spara energi. Att ventilationen inte går på max hela tiden medför att både uppvärmningskostnaden och elanvändning för fläkten blir lägre.

 

 

 

Fördelar med Healthbox

 • Behovsstyrd ventilation. Varje rum/zon styrs separat

 • ca 40% energibesparing jämfört med traditionell frånluftsventilation

 • 8-10 år återbetalningstid

 • Mindre komplext och mycket billigare än FTX

 • Lågt underhåll utan filterbyte

 • Enkel installation

 • Appstyrd (IOS, Android, Windows)

 • Energisnål

 • Sensorer för fukt, Co2 och lukt

 • Kompatibel för “smarta hem”-system

 • Elegant design

 • Litet och smidigt 

 • Tyst

 • Kompatibelt med svenska spirorör

 • Inga injusteringar av don krävs

Villor

Vid renovering av din villa kan Healthbox oftast implementeras smidigare och billigare än andra alternativ och säkerställa gott inomhusklimat och låg energianvändning. Att installera ett ventilationssystem är extra viktigt i hus där åtgärder har gjort byggnaden tätare t.ex. efter fönsterbyte, eller om ventilationen genom skorstensverkan har gått förlorad. 

Vid nybyggnation kan systemet ingå i en totallösning med t.ex. bergvärmepump och ge bästa energiprestanda. Att installera behovsstyrd ventilation vid nyproduktion medför en extra kostnad på 10-15.000 kr jämfört med traditionell frånluftsventilation. Behovsstyrning medför en energibesparing som återbetalar sig på 8-10 år.

 

Fritidshus

Energibesparingen som behovsstyrningen medför ger större besparing jämfört med villor på grund av lägre närvarotid. Vår app gör att du kan ta emot information om driften och inomhusklimatet på distans.

Tilluften av frisk luft sker genom fönsterventiler eller ventiler i fasaden utan besvärande drag eller buller. ​ Frånluft sker från våtrum och kök. Med vårt Smartzone-system kan även frånluft tas från sovrum för att erhålla dokumenterat bättre inneklimat än svensk norm. ​ Healthbox® 3.0 mäter luftkvaliteten dygnet runt och anpassar ventilationen där det behövs.

Flerbostadshus

Healthbox i flerbostadshus är ett kostnadseffektivt sätt att säkerställa hälsosamt inneklimat med många fördelar:

 

 • Installationen är mindre komplex och platskrävande än FTX.

 

 • Schakt för kanaler kan minimeras eller uteslutas. Tilluft sker via ventiler i lägenheten och avluften kan tas ut direkt genom fasaden eller via gemensam kanal upp på taket.

 

 • Installationskostnaden blir lägre än de flesta FTX-lösningar 

 

 • Lågt underhåll. Inga filterbyten eller rengöring av värmeväxlare.

 

 • OVK endast var 6:e år, jämfört med var 3:e år med FT- och FTX-ventilation.

 

 • Mycket tyst och energieffektiv fläkt med EC-motor.

 

 • Varje lägenhet/brandcell får ett separat ventilationssystem. Underlättar vid styrning, underhåll och minimerar risken för obalans mellan lägenheter. 

 

 • Vid renovering kan man göra installationen i etapper, lägenhet per lägenhet. Korsning av brandceller undviks.
   

 

 

Smarta funktioner i app

Med Healthbox 3.0 App kan du:

 • Få insikt om hur ditt smarta ventilationssystem Healthbox 3.0 tar hand om din inomhusluftkvalitet dag och natt. 

 • Få en tydlig och snabb syn på luftkvaliteten i ditt hem 

 • Kontrollera luftkvaliteten i olika rum 

 • Anpassa din ventilation enligt dina behov (hälsa, miljö eller intensiv profil) 

 • Förhöj eller sänk ventilationsläget manuellt 

 • Varning när luftkvaliteten är kritisk eller när det finns ett systemfel