2016 > 09

Efter ca 20 år var det dags för ny färg på ett plåttak. Efter tester kom vi fram till den tidigare färgens typ d v s vad den var baserad på och nu är ca 300 m2 målad med GripOn

Läs hela inlägget »

Scirocco är ett smart ventilationssystem som återvinner värmen i frånluften. Fläktarna jobbar i par, när en ventilerar ut  frånluften lagras värmen samtidigt arbetar den andra i motsatt riktning och återvinner värme. Värmeförlusterna minimeras och du sparar pengar och får bra luft och miljö

Läs hela inlägget »

Fuktkontroll.  Ett uppdrag att söka efter misstänkt vatten läcka och ja så här såg det ut i värmekameran. Helt kart  att det är vatten bakom väggen som gör att det blir ett kallare område som kameran reagerar på.  

Läs hela inlägget »

WaterProof Stockholm löser det mesta. Innan vi tar itu med uppstigande markfukt vill vi hat tätt från det läckande garagetaket. Därför förbereder vi just nu för att ett nytt tätskickt.

Läs hela inlägget »

Alla förberedelser är klara för att frilägga betongbjälklaget som läcker Inom kort blir det ett nytt tätskickt

Läs hela inlägget »

Tur att Dry Protect finns för ovanför på utsidan finns en stor entre med en betongtrapp. Dränering blir enklare med Dry Protect eftersom man slipper gräva

Läs hela inlägget »

Ett radhus i Sthlm Ägarna köpte för ca 1,5!år sedan o ser nu fukt påslag på väggarna trisst för kunden men DryProtect finns, som en enkel lösning

Läs hela inlägget »

Här installeras DryProtect och vi har ett resultat med en rejäl sänkning efter snart 3 månader. Kunden bekräftar att det är mycket torrare och att insekter som tex spindlar försvunnit. Bilden är tagen vid tidpunkten för pågående installation

Läs hela inlägget »