svartmögel

Misstänker du att ditt hem har blivit angripet av svartmögel? Dessa typer av mögel kan vara hälsofarliga och spridas via luften, vilket i värsta fall leder till allergier och andra allvarliga hälsobesvär. Om du hittar svartmögel eller känner en dålig lukt som du tror beror på dolt mögel bör du alltid kontakta en specialist för att hitta och åtgärda problemet på en gång.

Kontakta Waterproof för snabb och effektiv sanering av svartmögel i Stockholm. Vi ser om ditt hem är drabbat och sanerar mögel så att det inte återuppstår. Ta hjälp av oss för att ta reda på:

  • Var lukten av mögel kommer ifrån.
  • Hur det uppstått mögel i ditt hus.
  • Vilka saneringsåtgärder som behövs för att få bort allt mögel.
  • Vad för angripna delar som behöver ersättas med nytt material – om det varit ett genomgripande angrepp.

Svartmögel kan sprida gifter

Svartmögel kan lukta illa och bildar ofta en starkt unken odör som påminner om jordkällare. Det är dock inte alltid du märker av lukt, utan i stället kan det vara anblicken av mögel som blir det första varningstecknet. Oavsett om möglet är dolt eller synligt, luktar eller ej – så kan det sprida giftiga ämnen i luften. Dessa vill du inte få i dig då de är hälsovådliga och kan orsaka stora besvär, inte minst med luftrör och allergier.

Några symptom på svartmögel hos människor är:

  • Rinnande näsa.
  • Kliande ögon.
  • Hosta.
  • Andningsproblem. 
Det finns även studier som tyder på att långvarig utsättning för miljöer med svartmögel kan leda till cancer. Med andra ord bör du bekämpa mögelangrepp så snabbt som möjligt.

Vanligt med svartmögel

Många svenska hus har dolda fukt- och mögelskador som inte bara gör boendemiljön dålig utan även försämrar husets kvalitet och leder till hälsofara för personer som vistas i hemmet.

Svartmögel är egentligen en samlingsbeteckning på flera olika arter av mögel med mörk eller svart färg. Många av dessa är skadliga när de får växa ohämmat och angriper gärna fuktiga utrymmen utan tillräcklig ventilation – som kök, badrum, källare och vindar.

Har du otur finns det även mögel på andra ställen, under tapeter, i väggar, tak och på träkonstruktioner. Mögel trivs på ställen som är svåra att inspektera, så om du hittar svartmögel på en väl synlig plats i hemmet finns det en stor risk för att det är utspritt i det dolda.

Mögel i vindsutrymmen

Du är inte på vinden lika ofta som du är i kök eller badrum – därför kan det ta ett tag att upptäcka angrepp här uppe. Det är bra att då och då se över vindsutrymmet för att kontrollera status och titta efter potentiellt svartmögel. Om du inte ser något men ändå känner en dålig lukt är det viktigt att kontakta oss för mätning av luftfuktighet, mögeltester och en eventuell sanering av svartmögel.

Kondens kan bidra till svartmögel

Svartmögel bildas ofta längst ner vid takfoten där fuktigheten är generellt högre. Detta beror på att varm luft strömmar upp från huset och möter en kallare luft där, vilket bildar kondens. Kondensfukt kan i sin tur leda till mögelangrepp på råspont och takfot. Vid en sanering kan du som regel få en helt återställd råspont, vissa arter av svartmögel ger dock en bestående missfärgning.
En välfungerande från- och tilluftsventilation är en enkel åtgärd för att minska risken för mögelskador på vinden.

Mögel i badrum och kök

Har du fått svarta fläckar i kakelfogar i badrummet? Eller misstänker du att det är mögelsvamp som växer fram under diskbänken. I kök och badrum är det ofta hög luftfuktighet och om ventilationen är dålig eller om du råkat ut för en fuktskada kan det snabbt bildas mögel.

I kök hittar du inte sällan mögel vid rören under diskhon och diskställ, i badrum trivs möglet nära dusch, bad och handfat. De svartgröna prickarna i badrummen kan bilda mykotoxiner som sprids via luften.

Ta alltid reda på orsaken bakom mögel

Sanering av mögel är viktigt eftersom mögelgifter sprids i luften och kan vara hälsofarliga att andas in. När det kommer till svartmögel är det minst lika viktigt att få bort angrepp som det är att förstå orsaken till att det uppstått – det för att minska risken för att möglet kommer tillbaka i ett senare skede.

Vi hjälper dig med att skapa ett inomhusklimat där du trivs – men inte mögel.

Effektiv sanering av svartmögel i Stockholm

Ta kontakt med Waterproof för bli av med svartmögel och fuktproblem. Vi visar hur du på ett enkelt sätt minskar risken för mögel, och vi hittar snabbt mögelangrepp om ditt hus har blivit drabbat. Saneringen påbörjas direkt med de effektiva åtgärder som krävs för att bli av med mikrobiell tillväxt och angrepp av svartmögel.