mögeltest

provtagning av mögelförekomst

Problem med innemiljöer är inte ovanliga. Vid provtagning använder vi oss av ett välrenomerat laboratorium som analyserar prover från material samt luftprover från för att faställa om det finns förhöjda halter av sporer /mögelförekomst . 


På det byggnadsmykologiska laboratoriet görs analyser av prover som tas i innemiljöer som utreds för fuktproblem. Proverna kan utgöras av material av olika slag som undersöks mikroskopiskt för att upptäcka förekomst av mögel
 

För att reda på om ett hus eller utrymme har förhöjda halter av mögelsporer finns olika analysmetoder.

  • Materialprov antingen på en folie eller en bit av ett föremål som virke, tapet etc.
  • Luftprover kan  göras.
 I bägge fallen lämnas dessa in till laboratoriet för analys. Normalt tar ett labbsvar c a 1 vecka, men det går att få svar fortare mot extra debitering. 

Exempel på hur ett provsvar kan se ut

Analyssvar från materialprov
Analyssvar från materialprov

Kontakta mig

Waterproof Stockholm AB
08-560 431 55
Kontakt direkt med tekniker 
076 213 21 00