luktER

Känner du en underlig lukt i ditt hus?
Lukt och odörer kan vara första varningstecknet på en fuktskada.
Kontakta oss omgående om du känner en kraftig unken lukt

När man söker efter en lukt har man  några sekunder på sig att "hitta" lukten  när man kommer in i ett rum eller hus. Därefter har luktsinnet vant sig och du behöver lukta på något helt annat för att så att säga "nollställa" förmågan att urskilja en viss lukt.

Lukt sanering

Obehagliga lukter som uppstått sanerar vi med hjälp av Ozon eller metoden fogging. Bägge metoderna  är  mycket effektiva för att  bort odörer med. Exempel på tillämpliga miljöer.

  • Soprum
  • Hotellrum där man rökt
  • Efter en brand
  • Lukter från mögel
  • Avföringslukter
  • Inför en husförsäljning
  • Källare 
  • Båtar och bilar som är ofräscha 

Ozonaggregat
Ozonaggregat
 

Beskrivning av lukter

Generell mögellukt är en frän och stickande och lätt irriterande lukt som kan påminna om förg blandat med tvättmedel. Finns ofta i uppreglade golv och utreglade källarväggar samt krypgrunder.Lukten fastnar lätt i kläder.  Känner man den lukten kan det vara en indikation på fuktskada. 

Jordlukt luktar som potatiskällare eller jordkällare och är vanligt förekommande i krypgrunder. Känner man den lukten kan det vara en indikation på fuktskada.


Champinjonlukt
 Denna lukt förekommer vid kraftigt angrepp av äkta hussvamp. Om hussvamp slits sönder känns en kraftig unken lukt. Kontakta oss, du behöver hjälp av ett saneringsföretag.

Avloppslukt
Beror som regel  oftast på otäthet i golvbrunnar och anslutningar från tvättställ, diskbänkar och avlopp där vattenlåset torkat  eller pga av otätheter.
 

Tryckimpregnering från främst 1970-talet luktar mögellikt, fast lite mer stickande, torrt som fuktigt, lukten är svår att få bort.  Impregnerat virke används ofta som ytterväggsyllar. Lukten kan vara en indikation på fuktskada. 

Fuktskadat mattlim 
Fuktskadat mattlim kallas även för tvållim och har en kraftig, plastig och samtidigt unken lukt. Det är vanligt förekommande med limmad matta på betongplatta på mark och som tex på källargolv. Känner man den lukten kan det vara en indikation på fuktskada

Linoleummatta 
Dessa mattor luktar gammalt, instängt och unket. Våttorkad linoleummatta luktar  som surt som någon "kräkts" medan den torkar. Mattan är då skadad i ytskiktet och vatten har trängt ner och linoljan som har härsknat. Ångorna kan ge luftvägsbesvär. 

Sommarstugelukt 
Det luktar instängt vilket är typiskt för ouppvärmda sommarstugor. Sänkt temperatur vintertid ger en förhöjd fuktighet i allt material, golv, väggar, tak och inventarier, som också kan göra att bakterier växer till. Den är mycket svår att göra något åt men behöver inte ge några hälsobesvär. Känner man den lukten kan det vara en indikation på fuktskada och förhåga fuktnivåer

kontakta mig

Waterproof Stockholm AB
08-560 431 55
Tekniker 
076 213 21 00