Enköping Västerås

enköping västerås

Fukt och mögelsanering

Vår områdestekniker som är ansvarig för Västerås och Enköpings området  hjälper dig med kontroll och åtgärd om du har hög luftfuktighet om du har fått mikrobielltitllväxt   

Man räknar med att 70 % av alla vindar i Sverige har fuktproblem För krypgrunder är det 30%.  Sanera mikrobiell tillväxt snarast, annars kan det leda till allergier och hälsobesvär.