Luleå Skellefteå Norrbotten

LULEÅ SKELEFTEÅ NORRBOTTEN

Fukt och mögelsanering

Vårat lokalkontor i Luleå har hela “regionen” som upptagningsområde för installation av avfuktare, mögelsanering i vindar och krypgrunder. Vi åtar oss även andra uppdrag som marktäckning och isolering av krypgrunder, sanering av duschar och kakelfogar, kanalrengöring och ventilation mm.
 
 
 

LULEÅ SKELEFTEÅ NORRBOTTEN

Beställ en fukt- och mögelkontroll

Den relativa fuktigheten i luften är avgörande för mögeltillväxt 75% RF.är gränsvärdet. 

När varmluft tränger in i en kall vind ökar luftfuktigheten och det är lika för en krypgrund. Vindar har fuktproblem på vintern medan krypgrunder har generellt hög luftfuktighet på sommaren, det beror bla på att varmare luft ventileras in i en den kallarre svalare krypgrunden, även uppstigande markfukt är en bidragande faktor till högluftfuktighet

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Några kritiska fuktvärden

  • Mögel bildas vid en fuktkvoten från 17 % i material. Viss hänsyn måste även tas till temepratur.