Desinfektion COVID-19

Desinfektion COVID-19

Waterproof Direct Sverige - Desinfektion COVID-19

Clean concept

Desinfektion av fastigheter lokaler, rum, bussar, tåg som kontaminerats av COVID-19, mikrober/ virus bakterier och sporer. Vi utför desinfektion genom tekniker som dimning “kallfogging” och thermofogging. De desinfektionsmedel vi använder är testade i laboratorie. Dokument och laboratoriesvar kan erhållas på begäran.

 • Thermofogging görs med hjälp av en maskin som upphetttar ett desinfektionsmedel som blåses ut och man sprider en lättflyktig desinfektionsdimma i lokalen. Man erhåller då en 3 dimensionell sanering, väggar, tak golv, blir desinficerade.
 • Dimning utförs med hjälp av en maskin som sprider en mycket fin tunn kalldimma av desinfektionsmedel kastlängden är teoretiskt upp till 10m. Det gör att man kommer åt att desinficera i hörnor trånga utrymmen springor, detta är en säkrare metod än att handtorka och spray med handflaska.

Desinfektion COVID-19

Corona COVID-19 spridningsförmåga

Informationen kring hur Corona COVID-19 viruset drabbar oss människor är inte helt fastlagd, forskarna läkarna tror att det enbart är genom droppsmitta, allmänheten blir uppmanade att tvätta händerna för minska risken för smitta. Således är risken hög för att man kan överföra  eller få  smitta från något man tar i. Ingen har ännu påvisat Covid -19 inte smittar via aerosoler.

COVID-19  är stabilt från flera timmar till dagar på ytor och i aerosoler / luft  (Källa: National Institutes of Health CDC, UCLA och Princeton University scientists)

https://www.niaid.nih.gov 

 • COVID -19 detekterbar i luft i upp till 3 timmar
 • COVID-19 detekterar i upp till 4 timmar på koppar
 • Covid-19 detekterbar i upp till 24 timmar på hårdpapp
 • Covid-19 detekterbar i upp till 3 dagar på plast
 • Covid-19 detekterbar i upp till 3 dagar på rostfrittstål

Artikel från Svenska dagbladet

Covid-19 överlever i dagar på vissa ytor

Covid-19 kan överleva i flera timmar eller dagar i luften och på ytor, enligt en färsk stabilitetsstudie koordinerad av forskare vid flera amerikanska myndigheter och toppuniversitet. Men forskningsläget om hur viruset smittar är oklar. Joakim Rönning Direkt

Virusets stabilitet testades av forskarna på en mängd olika ytor samt i luften, där det var stabilt i upp till tre timmar. På kopparmetall var viruset stabilt i upp till fyra timmar, på kartong i upp till ett dygn och på plast och stål i upp till 2–3 dagar.
Den aktuella artikeln, där forskare från USA:s nationella hälsoinstitut NIH, smittskyddsmyndigheten CDC och universiteten UCLA och Princeton samarbetat, har publicerats i New England Journal of Medicine.

För att efterlikna nysningar finfördelades virussmittan i så kallade aerosoler, små partiklar i sprayliknande gasform, ungefär som resultatet av en nysning och därefter stannar kvar som en dimma med hjälp av fysiska och kemiska krafter.

Resultaten indikerar att människor kan ta upp viruset genom luft och efter att ha vidrört kontaminerade objekt. Studien har cirkulerats under de senaste veckorna efter att forskarna placerat studiematerialet på en server för att snabbt dela datan med kollegor, skriver forskarna.

Initialt var det inte världshälsoorganisationen WHO:s uppfattning att smittan kunde spridas via aerosoler utan enbart genom så kallade droplets – betydligt större partiklar som också uppstår vid nysning men som är tyngre och faller till marken på någon sekund.

Studieresultat har dock pekat åt olika håll. En studie som gjordes inne i sjuksalar med smittade lyckades inte mäta virus i luften.

– Om viruset lätt överlevt som aerosol hade smittspridningen varit enorm och vi hade sett ett annat mönster i vem som smittas, sa epidemiologen Michael Le Vasseur. ”Om viruset med lätthet överlevt som aerosol hade smittspridningen varit enorm och vi hade sett ett annat mönster i vem som blev smittad”, sade epidemiologen Michael Le Vasseur.

Därmed alltså inte sagt att det är omöjligt att ta upp viruset aerosolt

WATERPROOF DIRECT

Kontakta oss

Boka Clean Consept. 

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig! 

fogging – högdensitet

Desinfektionsåtgärd

Högdensitetsfoggning kan utföras i byggnader som , industrilokaler, hotell, kontor, laboratorier, djurstall, bilar, tåg båtar mm.

Fogging är en effektiv metod för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som Virus COVID-19 mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand, salmonella, campylobacter mm) 

Fogging används med fördel för att bekämpa bakterier och mögel och dess sporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera. Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som sedan frigörs med hjälp av ett aggregat. En oxiderande dimma sprids i utrymmet och en tredimensionell sanering erhålls. Man kan inte vistas i lokalen efter saneringen. En annan metod är kall fogging

Ingen synlig påverkan finns efteråt. Känsliga, dyrbara saker  flyttas, även växter. 

Se filmen om hur vi utför fogging >

Detta gör fogging:

 • Hindrar spridning av luftburna patogener
 • Minskar partikelhalten i luften
 • Minskar halten av endotoxiner i luften
 • Minskar halten av mykotoxiner i luften
 • Desinfektion av mikrober och virus som COVID-19

Desinfektion COVID-19

Högdensitets Thermofogging

Högdensitet-foggning kan utföras i byggnader som industrilokaler, hotell, kontor, laboratorier, djurstall, etc.- 

Intermittent behandlingar kan dramatisk minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, virus, toxiner och allergener.

Kan högdensitetfoggning helt ersätta direkt ytdesinficering?-Den idealiska metoden för byggnadsdesinficering är att ge momentan och samtidig desinfektion av ytor och rumsluft. 

Den enda metod som tillnärmelsevis uppfyller dessa krav är högdensitetfoggning , luftrummet desinficeras mycket effektivt, dock uppnås inte samma konsistenta resultat vid ytdesinficering då mängden desinfektionsmedel per ytenhet är mycket liten, av storleksordningen 1,6 gram aktivsubstans per m2, vilket är minst en tiopotens mindre än vid traditionelldirekt ytdesinficering1, vilket innebär att kraftigt nedsmittade ytor inte alltid får tillräckligt med desinfektionsmedel.

Desinfektionsmedel som appliceras genom mikrokondensation/thermofoggning fördelas inte jämnt på alla ytor. Tyngdkraften drar aerosoldroppar nedåt, så ovansidan av horisontella ytor får upp till 10 gångarmera medel än undersidan av samma ytor, och vertikala ytor får mindre medel än horisontella ytor. En ansenlig utjämning mellan olikt orienterade ytor kan uppnås som man håller högt ”dimmtryck” som vid tätdimning

Vid krävande uppdrag och där ett 100%-resultat erfordras måste högdensitet-foggning med kombineras med traditionell direkt ytdesinficering.

Om högdensitet-foggning räcker kan endast avgöras i praktiska försök.

Skydd vid desinfektion

Clean concept

Att desinficera medför att man kommer i kontakt med både kemikalier och mikroorganismer, mikrober, virus  som corona COVID-19, bakterier, mögelsvamp  vilket kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör och har kunskap. Vi använder heltäckande personligt skydd, heltäckande ansiktsmask med partikel samt gasfilter och skyddskläder för hela kroppen. Ge inte mikroberna dvs virus som Corona COVID-19 möjlighet att spridas.