fbpx

Sanering med fogging

Vill du få mer information om våra produkter och tjänster?

Sanering – fogging

Hur går foggingsanering till?

Clean concept

Desinfektion av fastigheter, lokaler, rum, bussar, tåg som kontaminerats av mikrober/virus bakterier och sporer. Vi utför desinfektion genom tekniker som dimning “kallfogging” och thermofogging. De desinfektionsmedel vi använder är testade i laboratorium. Dokument och laboratoriesvar kan erhållas på begäran.

WATERPROOF DIRECT

Kontakta oss

Boka Clean Concept. 

Kontakta oss redan idag så hjälper vi dig! 

fogging – högdensitet

Fogging som desinfektionsåtgärd

Högdensitetsfoggning kan utföras i byggnader som , industrilokaler, hotell, kontor, laboratorier, djurstall, bilar, tåg och båtar.

 

Fogging är en effektiv metod för dekontaminering av byggnader som har utsatts för biologisk smitta som virus, mögel och mögelsporer, bakteriesporer (anthrax = mjältbrand, salmonella, campylobacter mm). 

 

Fogging används med fördel för att bekämpa bakterier och mögelsporer samt mögellukt på otillgängliga ställen i byggnader som ventilationskanaler, hålrum i väggar, isolering med mera. Metoden bygger på att man hettar upp en vätska som sedan frigörs med hjälp av ett aggregat. En oxiderande dimma sprids i utrymmet och en tredimensionell sanering erhålls. Man kan inte vistas i lokalen efter saneringen. En annan metod är kall fogging

 

Ingen synlig påverkan finns efteråt. Känsliga, dyrbara saker  flyttas, även växter. 

 

Se filmen om hur vi utför fogging >

Detta gör fogging:

Desinfektion COVID-19

Högdensitets Thermofogging

Högdensitet-foggning kan utföras i byggnader som industrilokaler, hotell, kontor, laboratorier, djurstall, etc.- 

 

Intermittent behandlingar kan dramatisk minska risken för hälsoproblem förknippade med luftburna patogener, virus, toxiner och allergener.

 

Kan högdensitetfoggning helt ersätta direkt ytdesinficering? – Den idealiska metoden för byggnadsdesinficering är att ge momentan och samtidig desinfektion av ytor och rumsluft. 

 

Den enda metod som tillnärmelsevis uppfyller dessa krav är högdensitetfoggning, luftrummet desinficeras mycket effektivt, dock uppnås inte samma konsistenta resultat vid ytdesinficering då mängden desinfektionsmedel per ytenhet är mycket liten, av storleksordningen 1,6 gram aktivsubstans per m2, vilket är minst en tiopotens mindre än vid traditionell direkt ytdesinficering, vilket innebär att kraftigt nedsmittade ytor inte alltid får tillräckligt med desinfektionsmedel.

 

Desinfektionsmedel som appliceras genom mikrokondensation/thermofoggning fördelas inte jämnt på alla ytor. Tyngdkraften drar aerosoldroppar nedåt, så ovansidan av horisontella ytor får upp till 10 gånger mera medel än undersidan av samma ytor, och vertikala ytor får mindre medel än horisontella ytor. En ansenlig utjämning mellan olikt orienterade ytor kan uppnås som man håller högt ”dimmtryck” som vid tätdimning.

 

Vid krävande uppdrag och där ett 100%-resultat erfordras måste högdensitet-foggning med kombineras med traditionell direkt ytdesinficering.

 

Om högdensitet-foggning räcker kan endast avgöras i praktiska försök.

Skydd vid desinfektion

Clean concept

Att desinficera medför kontakt med både kemikalier och mikroorganismer, mikrober, virus som corona COVID-19 och andra bakterier vilket kan vara farligt att handskas med om man inte vet vad man gör eller saknar kunskap. Vi använder heltäckande personligt skydd, heltäckande ansiktsmask med partikel och gasfilter, såväl som skyddskläder för hela kroppen. Det stoppar både mikroberna såväl som Corona COVID-19 möjlighet att spridas.