Vi är specialiserade på mögel- och fuktproblem & certifierad för radon utredningar och åtgärd,
 

Waterproof är Sponsor till
tv-programmet Sofias änglar

Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögel.
Inspelning av Sofias Änglar och vi pratar om mögel.
Waterproof Direct sanerar en väldigt trång vind
Waterproof Direct sanerar en väldigt trång vind

VÅRA TJÄNSTER

Mögel sanering

Sorptions avfuktare

TrygghetsVakten är en serie energisnåla avfuktare framtagna för att skydda hus från fukt, lukt, mögel och radon. Oavsett om det är en avfuktare för vind eller krypgrund har vi de tryggaste lösningarna för er.
Wateproof är certifierad installationspartner för  Trygghetsvakten
Mer information

SorPtions-avfuktare
 

Sorptionsavfuktare avfuktare med mögel index.  Den tar även hänsyn till temperaturen vid avfuktning, en utmärkt avfuktare,  är lämplig för t ex krypgrunder.
Mer information

Waterproof är certifierad installatör
Waterproof är certifierad installatör
Trygghetsvakten vind och krypgrunds avfuktare
Adsorptions avfuktare för krypgrunder

Mikrobielltillväxt och mögel kan vara svårt att upptäcka och än svårare att förstå varför det uppkommit. Det kan gå fort när tillväxten sätter fart därav är avdödning viktigt, ett måste är även att få ner luftfuktigheten.

Mögelsanering kan göras på olika sätt. En av de metoder vi använder är sanering genom oxidation s k "blötsanering". En saneringsvätska sprutas/appliceras på ytan och därefter gör vi en mekanisk bearbetning. Metoden är mycket effketiv och ytan blir många gånger som ny. 
Mer information 

Waterproof är godkäd och utbildad i sanering och hantering av kemikalier
Waterproof är godkäd och utbildad i sanering och hantering av kemikalier
loading...

Mögelsanering
Fogging

Fogging är en smidig effektiv och metod för sanering av ytor som ej kan blötsaneras. Tekniken bygger på att man fyller utrymmet med en dimma som har oxiderande egenskaper. Oxidationen slår ut mögel, svartmögel och sporer. Dimman kommer att sanera alla ytor som tak, väggar och golv. Efter behandling får/kan man ej beträda området på 24 timmar.
Mer information

Marktäckning och markisolering
Uppstigande markfukt är ett stort problem i hus med krypgrund. Generellt tror många att man kan ventilera ut fuktigluft genom att  öppna upp många ventiler, men det förvärrar sannoligt situationen. Den relativ luftfuktigheten blir många gånger alldeles för hög speciellt under vissa årstider. Därför är det viktigt med en bra marktäckning för att ditt hus inte skall ta skada och att det skall bildas mögel vilket sker när luftfuktigheten blir högre än 75%RF. Vi använder en armerad och folierad marktäckning som reflekterar värmeutstrålningen från blindbotten.
Genom att höja temepraturen sänker man  luftfuktigheten, ett bra sätt är då markisolering. 

Här lägger vi Waterproof Direct armerad markfolie i en krypgrund för att förhindra uppstigande markfukt.

RADOn

Waterproof är utbildad och certifierad för utredning och åtgärd för radonproblematik i fastigheter. Vi använder oss av endast av proofsutrusning när vi mäter radon. Har du för höga värden undersöker vi om du har blåbetong i väggarna och med våra instrument kan vi  söka "sniffa" efter radonläckage i sprickor  genomföringar.

Vi är medlem i Svensk Radon förening

Waterproof är medlem i Svensk Radon förening
Waterproof är medlem i Svensk Radon förening
Radon uppmätt till 2710 bq gränsvärdet för radon är 200bq
Radon uppmätt till 2710 bq gränsvärdet för radon är 200bq

Kontakta mig


Kontakt
08 560 431 55

Tekniker
076 213 21 00

google188517dd37722bad.html
google32ae4033547df9ff.html
googlec235bcfba5d6d446.html