fbpx

Kontakta oss

Vi säljer och installerar avfuktare till vindar och krypgrunder. Kontakta oss för att få en offert.

Avfuktare

Avfuktare

Information om avfuktare

Vindar löper större risk att drabbas av fuktrelaterade problem som mögel och röta under den kallare årstiden på året. För krypgrunder löper den motsatta risken på det varmare halvåret. Det beror på att varm fuktig luft tränger in från bostaden upp på vinden där den kyls av och kondenserar och höjer den relativa fuktigheten. Ett vanligt problem är för mycket ventilation på vinden samt för dålig ventilation inomhus.

Krypgrunden är en riskkonstruktion i sig. Krypgrunder har generellt sett, mest problem under den varma årstiden då varm fuktig luft ventileras in i en kallare miljö, även vid minus grader kan det vara problematiskt. Ett vanligt problem är för mycket ventilation.

 

Uppnås 17% fuktkvot eller 75% relativ fuktighet över tid och en viss temperatur i materialet är mögel och rötangrepp oundvikligt. 

Effektiva avfuktare som Trygghetsvakten och  Sorptionsavfuktare DH4 löser problemet. Fuktproblem som annars kan bli mycket kostsamma att åtgärda.

Trygghetsvakten avfuktare

Trygghetsvakten

Trygghetsvaktens avfuktare är en av de vanligast förekommande systemen för vindar och krypgrunder. Trygghetsvaktens avfuktare består av 2 delar; reglerad ventilation via en fläkt och styrenhet samt en värmekabel med styrenhet som höjer temperaturen vid behov. Allt enligt ett mögel-index och en logaritm. Systemet är mycket energisnålt jämfört med andra system. 

 

Reglerad ventilation = Hygrotermisk avfuktning

En fläkt är kopplad till en intelligent styrenhet som jämför inneluften med uteluften och ventilerar bara in luft som innehåller mindre mängd fukt.

 

Höjd temepratur = Termiska  avfuktning
1 C grads höjning av lufttemperaturen sänker den relativ luftfuktigheten med 5 %.

Trygghetsvakten avfuktare
Trygghetsvakten avfuktare
Trygghetsvakten avfuktare
Trygghetsvakten avfuktare

WATERPROOF DIRECT

Hyr en avfuktare

Du kan hyra en avfuktare av Waterproof Direct exempelvis vid tillfälligt höga fuktnivåer. För att reducera skadorna vid tex vattenläckor är det brådskande att få igång avfuktning.

Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och hyra en avfuktare.

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare DH 4
Sorptionsavfuktare separerar fukt från luften och blåser ut den fuktiga luften genom ventilationen för att återvinna torrare varmare luft. Skillnaden mot kondensavfuktare är att de utvinner fukt ur luften och samlar upp fukten/vatten i en behållare som man måste tömma. Avfuktningskapaciteten hos kondensavfuktare sjunker när temperaturen kryper nedåt under ca 10 grader och lägre.

Sorptionsavfuktare fungerar även vid lägre temperaturer..

Sorptionsavfuktare kan med fördel användas för avfuktning av

  • Garage
  • Krypgrunder
En adsorptions avfuktare för vindar och krypgrunder
En adsorptionsavfuktare för krypgrunder

Hyr av Waterproof Direct

Hyr avfuktare

Hyr avfuktare vid tillfälligt höga fuktnivåer. För att reducera skadorna vid t ex vattenläckor är det brådskande att få igång avfuktning. Är fuktkvoten för hög i ditt hus, sänk fuktkvoten så snabbt som möjligt, mikrobiell tillväxt kan bildas snabbt.

Hyr avfuktare >

Undvik hälsorisker

Avfukta för att få en torr miljö

Hälsorisker när det gäller mikrobiella skador är enligt rapporter underskattade. Det finns dom som säger att mögel inte kan kontaminera en boyta men det stämmer inte. Under de olika säsongerna kan olika tryckförhållanden skapas i bostaden så att mögelsporer och andra mögelmetaboliter sugs ned i boytan genom tex otätheter. Föroreningarna kan leta sig ut via vindsventilationen och dras in genom bostadens inluftventilation, öppna dörrar eller fönster. När det blåser mot huset kan ett övertryck bildas på vinden och kontaminerad luft trycks ned i bostaden. Det är bevisat att ohälsosamma mögelarter som kan växa på husets vind etc kan framkalla och förvärra astma samtidigt som olika typer av reaktioner kan uppstå hos personer som är känsliga.

exempel på krypgrund

Krypgrund i dåligt skick

Organiskt material, undermålig  ventilation, läckage, uppstigande markfukt har orskat den här mögelhärden och förruttnelsen Låt en fackman kontrollera din krypgrund.