Uppsala

Uppsala

Avfuktning och mögelsanering av vind och krypgrund

aI Uppsala bor många i egna hus. Generellt har ca 7 av 10 hus fukt och mögelproblem på. Den vanligaste orsaken till det är att varm fuktig luft tränger i en kall vind och kondenserar, åtgärderna är förbättrad ventilation och installation av avfuktare, vid behov sanering.

Om det är fuktigt i krygrunden installerar vi en krypgrunds avfuktare samt lägger en marktäckning för att förhindra uppstigande markfukt. Markisolering är under skattat efter som förhöjd temperatur sänker luftfuktigheten och även ger varmare golv 

Kontakt oss idag för att ta del av vårt åtgärdsprogram Waterproof Direct Direct.