fbpx

Kontakta oss

Misstänker du fuktskador i din krypgrund? Vi på Waterproof Direct är experter på att lösa fukt och mögelproblem.
Kontakta oss för en kontroll.

Fuktig krypgrund

Fuktig krypgrund

Fuktiga krypgrunder

Fuktiga krypgrunder är vanligt. Man har gjort beräkningar att ca 30% av hus med krypgrund har fuktproblem som överstiger gränsvärdet 75% relativ luftfuktighet. Om fuktkvoten är över 17 % övertid bildas mikrobielltillväxt som i vardagligt tal kallas mögel. Mögel bildas på organiskt material och kan inte förbyggas på annant sätt än att man sänker luftfuktigheten. 

Uppstigande markfukt är en anledning till att det blir fuktigt och många tror att man kan ventilera bort fukt ur krypgrunden genom mer ventilation. Det fungerar sällan utan kan till och med förvärra situationen. Markfukt förhindras genom att man lägger en tät markfolie. En markfolie skall vara tät och slitstark och helst ha en ovansida som har en reflekterande yta. Vid läggning skall alla skarvar vara tejpade och täta. Folien skall vikas upp på murgrunden.

Varmluft kan innehålla mer vatten per kubikmeter än vad kalluft kan bära. Om man då har många ventiler i krypgrunden kommer man att ventilera in varmluft som kommer in i ett svalare utrymme, då stiger den relativa luftfuktigheten RF. Detta märks speciellt under sommarmånaderna och på hösten.

Föreställ dig att man ställer ut en flaska  med kallt innehåll på ett bord ute en varm sommardag. Då kommer flaskans utsida bli blöt av kondens, principen är den samma i en krypgrund.

Radhus och fukt

Krypgrunder radhus

Det är inte bara fristående villor som har krypgrund utan även radhus har det och även de har fuktproblematik.  Ofta är själva bjälklaget i radhus av betong, fukten sugs upp i betongen och vandrar sedan uppåt. Armering påverkas av fukt och rostar, vilket kan påverka hållfastheten över tid.

Fukten tränger in i betonbjälklaget och vandrar sedan uppåt pga kapillärkrafter som är ett fenomen. Risk finns att det blir fukt under golvet i boytan samt skador i betongbjälklaget

avfukta krypgrund

Avfuktning krypgrund

Det är ganska lätt att åtgärda en fuktig krypgrund. Marktäckning är en åtgärd och installation av sorptionsavfuktare  eller   Trygghetsvakten krypgrundavfuktare är två olika alternativ, allt är beroende på förutsättningarna. Att markisolera är ett underskattat alternativ. Höjer man temperaturen 1 gradcelsius sänker man luftfuktigheten med ca 5 %. Dessutom blir golven varmare.

Förhindra uppstigande markfukt 

Marktäckning

Högkvalitativ marktäckning och ångspärr för krypgrunder. Det P.E.T övertäckta laminatet, dvs den silverfärgade sidan, reflekterar husets och TrygghetsVaktens värmestrålning. Höjer man  temperaturen med 1 grad sänker man den relativa luftfuktigheten med 5%. Den är därför utmärkt i utrymmen där luften står relativt stilla,  som i krypgrunder. Ångspärren är fyrdubbelt laminerad och extremt riv- och draghållfast. Den är därför lämplig som marktäckning i krypgrunder även då grundbotten är stenig. Laminatet är mycket tätt mot radon, fukt, jordbakterier, markväxande mögel och sumpgaser. Den lämpar sig därför mycket väl som täckning av grundbotten i krypgrund eller torpargrund. Förlorar ej effekt av damm etc,

en underskattad metod

Markisolering

Markisolering är underskattat.

Markisolering är en metod för att åtgärda fuktiga krypgrunder. För varje grad man kan höja temperaturen sänker man den relativa luftfuktigheten med ca 5%. Om man har en krygrundsavfuktare och vill sänka driftkostnaderna kan man lägga en markisolering.

Vi har valt en rejäl markisoleringen som är 10 mm tjock, en  krypgrundsisolering som höjer temperaturen normalt med flera grader C°. Ett bra material för att täcka mark och grundmur i krypgrund om huset står på värmetrögt material som t ex singel eller berg. Isoleringen är diffusionstät och kan fungera som en radonbroms. Utmärkt att kombinera med TrygghetsVaktens Armerade marktäckning.
Utöver sänkt luftfuktighet kommer du troligen uppleva en bättre komfort inomhus då dina golv med all sannolikhet blir varmare.

markfolie med isolering Isoreflekt
markfolie med isolering Isoreflekt

isolering med isoreflekt

Isoreflekt

Det finns en ny högeffektiv markfolie med integrerad isolering i form av luftkuddar som är ett mycket bra alternativ till traditionell markfolie, installationskostanden blir något lägre än med både isolering och folie.

Blöt och mögleskadad krypgrund
Blöt och mögleskadad krypgrund

Fuktig krypgrund

Blöt och mögelskadad krypgrund

På bilden visas en blöt och mögelskadad krypgrund. 

Det finns fullt med organiskt material på marken som drar åt sig fukt och bildar tillväxt. Allt skräp skall tas bort innan man lägger marktäckning.