fbpx

Cellulosaisolering

Vi gör det enkelt för dig som kund –  vi erbjuder en helhetslösning 

Vi tar bort din gamla skadade eller dåliga isolering

Vi applicerar/lägger ångbroms 

Vi sprutar ny cellulosaisolering

Isolering

Ny eller tilläggsisolering

Har det bildats mögel på vinden beror det på att luftfuktigheten har varit för hög och inte sällan är även isoleringen dålig och har blivit kontaminerad.

 

Många vindar saknar helt eller delvis en fungerande  ångbroms En ångbroms förhindrar att varm fuktig inomhusluft tränger in på vinden. I samband med en mögel sanering kan det vara ett smart drag att samtidigt åtgärda och förbättra isoleringen och då lägga en ny ångbroms.

 

Cellulosa isolering har en hög värme koefficient och reducerar då efektivt uppvärmningskostnaderna i huset. Cellulosa har även en förmåga att bära en del fukt vilket ger vinden bra förutsättningar. Viktigt att veta är att om förbättrar isoleringen på vinden så händer två saker.  Man får lägre driftkostnader för uppvärmning men samtidigt blir vinden kallare vilket gör den mer känslig för fukt, därför rekommenderar vi generellt installation av en vind avfuktare så at det inte blir fuktig och bildas mikrobielltillväxt som i vardagligt tal kallas för mögel 

Mögelskadat isolering

Bilden visar en isolering på en vind.  Isoleringen är totalskadad av mögel. I det här fallet var isolering full med mögeltillväxt och ett utbyte var ett måste. Då gör vi det smidigt för dig som kund, Waterproof Direct kan hantera alla åtgärderna- riva/ut ut gammal isolering, sanera vinden, lägga ny ångbroms , spruta cellulosa isolering,  installera vindavfuktare 

Råttspillning

I det här huset var det en otrevlig stank på vinden. Orsaken var mängder med råttspillning såväl som döda råttor. För att komma tillrätta med detta har vi rivit ut dengamla isolering,  därefter lukt och bakterie sanering, vi  har ersatt den gamla glasfiberisoleringen med ny cellulosaisolering

Utsug av gammal isolering

Vind med kutterspån. Kutterspånet sugs ut för att ge plats åt en ny cellulosaisolering, Innan vi spruta/ blåser  in ny isolering applicerar vi en ångbroms

WATERPROOF DIRECT

Vi erbjuder en helhetslösning!

Vi tar bort din gamla skadade eller dåliga isolering

Vi applicerar/lägger ångbroms 

Vi sprutar ny cellulosaisolering

Klicka på knappen nedan för att kontakta oss!

Ångspärr

Ångspärr kan göras på olika sätt antingen lägger man en sedvanlig ångspärr/broms i plast och tätar med tejp eller så kan man använda en diffusions öppen speciell tätmassa som är avsedd som ångspärr. Det finns många fördelar med att spruta /måla ångspärr, bland annat kommer man åt lättare i trånga utrymmen. Ofta sticker det upp mängder med i spik i ”vindens golv” vilka man måste knacka ner in man lägger en vanlig plast, arbetet och går avsevärt mycket fortare med en sprutad ångspärr och resultat blir mycket bra.

Före  och efter utsug av isolering

Efter målning av ny ångspärr