fbpx

Ventilationssystem

Kontakta oss för mer information om våra ventilationslösningar och tjänster.

fungerande Ventilation 

Ventilation, viktigt för huset och för de som bor där

Vi på Waterproof Direct gör dagligen kontroller av vindar, krypgrunder och ventilationssystem för att säkerställa en bra sund och bra bomiljö samt bra luft för huset. För att ett hus och de som bor i huset ska må bra och vara friska förutsätts ett fungerande ventilationssystem. I regel säger vi att fukten på badrumsspegeln ska vara borta inom 15- 30 minuter efter det att man duschat – då fungerar ventilationen som den ska. Om ventilationen inte fungerar som den ska så kan man uppleva det genom att det känns som att luften står stilla och att det är fuktigt och kvavt. Väldigt vanligt för hus med dålig ventilation är att varm fuktig luft tränger upp på vinden och kondenserar mot kallare ytor som yttertakets insida. (råsponten). Förhöjda fukt kan ganska snabbt  skapa mögelproblem som kan bli ett allvarligt problem för huset och de boendes hälsa. Om man fått en mögeltillväxt måste man åtgärda det genom att ta bort orsaken till fukten tex förbättra ventilationen samt sanera vinden.

Fläktförstärkt självdrags-ventilation

I alltför många hus är ventilationen alldeles för svag vilket påverkar boendemiljön och huset negativt. En vanligt ventilationssystem är självdrag. Vilket bygger på termik dvs varmluft stiger, det fungerade bra förr när man eldade med t.e.x olja och skorstens stocken var varm, men med förändrade uppvärmning och täta 3glasfönster och för lite tilluft i huset fungerar inte  självdrag. Att bara sätta in fler ventiler förbättrar  men är inte tillräckligt man får ingen direkt luftomsättning. Ett smart enkelt sätt att få bättre ventilation är fläktförstärkt självdrags ventilation, man monterar en anpassad kåpa med fläkt på skorstenen, det är ett enkelt, smart och kostnadseffektivt sätt att förbättra inomhusluften ett system som inte kräver stora förändringar i huset.

 

Precis som i hett  ett hus med självdrag så kommer luft in via ventiler och springor i huset. Men till skillnad från ett hus med enbart självdrag så innebär mekanisk frånluft precis som namnet antyder – att luften får hjälp att komma ut via en mekanisk fläkt som suger ut luften. 

 

Fördelar med mekanisk frånluft:

Fläktförstäkt självdragsventilation
Fläktkåpa till skorsten

Behovsstyrd mekanisk och frånluft 

Behovstyrd mekanisk från luftventilation innebär att en fläkt  suger ut luft från de olika rummen när tex luftfuktigheten eller koldioxidhalten har blivit för hög Co2. Systemet mäter kontinuerligt luftkvalitet och regler frånluftflödet automatiskt via ett spjäll och men aerhåller individuell ventilation för respektive rum.

 

Fördelar med mekanisk till och frånluft:

Waterproof Direct

Mekanisk till och frånluft med värmeväxlare 

Här visar vi FTX system från ACETEC.  Det  ett fläktstyrt till och frånluftssystem med värmeåtervinning. Systemet ger dig full kontroll på hur mycket friskluft ventilationen i ditt hem. Med FTX återvinner man 50-80% av den värme  som finns  ventileras

 

Fördelar med FTX system.