fbpx

Kontakta oss

För mer information om våra ventilationslösningar och tjänster

Ventilation

fungerande Ventilation 

Ventilation, viktigt för huset och för de som bor där

Vi på Waterproof Direct gör dagligen kontroller av vindar, krypgrunder och ventilationssystem för att säkerställa en bra sund och bra bomiljö samt bra luft för huset. För att ett hus och de som bor i huset ska må bra och vara friska förutsätts ett fungerande ventilationssystem. I regel säger vi att fukten på badrumsspegeln ska vara borta inom 15- 30 minuter efter det att man duschat – då fungerar ventilationen som den ska. Om ventilationen inte fungerar som den ska så kan man uppleva det genom att det känns som att luften står stilla och att det är fuktigt och kvavt. Väldigt vanligt för hus med dålig ventilation är att varm fuktig luft tränger upp på vinden och kondenserar mot kallare ytor som yttertakets insida. (råsponten). Förhöjda fukt kan ganska snabbt  skapa mögelproblem som kan bli ett allvarligt problem för huset och de boendes hälsa. Om man fått en mögeltillväxt måste man åtgärda det genom att ta bort orsaken till fukten tex förbättra ventilationen samt sanera vinden.

Olika Ventilationssystem

Självdrag

Ett av de vanligaste ventilationssystemen är att det så kallade “självdraget”. Principen går ut på att varm luft stiger ut genom skorsten och att till luft kommer in via ventiler och springor i huset. 

 

Fördelar med Självdrag:

 •  Självstyrande system
 •  Lätt att sätta in nya  och fler ventiler
 •  Funkar bra på vintern om du eldar

Nackdelar med självdrag:

 • Stora mängder värme går förlorad
 • Dyr i drift
 •  Ojämn ventilation i huset
 •  Säsongsberoende
 • Risk för mögelskador
 

Mekanisk frånluft 

Mekanisk frånluft

Precis som ett hus med självdrag så kommer luft in via ventiler och springor i huset. Men till skillnad från ett hus med självdrag så innebär mekanisk frånluft precis som namnet antyder – att luften får hjälp att komma ut via en mekanisk fläkt som suger ut luften. 

 

Fördelar med mekanisk frånluft:

 •  Lätt att installera
 •  Delvis möjlighet att styra ventilationen
 •  Är ej säsongsberoende

Nackdelar med mekanisk frånluft:

 • Stora mängder värme går förlorad
 • Höga driftkostnader för uppvärmning
 • Kan innebära oljud från fläkt 
 • Kan eventuellt suga upp mark radon och öka halterna av radon i huset

Behovsstyrd mekanisk och frånluft 

Behovs styrd mekanisk frånluft

Behovstyrd mekanisk från luftventilation innebär att en fläkt  suger ut luft från de olika rummen när tex luftfuktigheten eller koldioxidhalten har blivit för hög Co2. Systemet mäter kontinuerligt luftkvalitet och regler frånluftflödet automatiskt via ett spjäll och men aerhåller individuell ventilation för respektive rum.

Fördelar med mekanisk till och frånluft:

 •  Ca 40% besparing jämfört med mekanisk från luftventilation
 • Möjlighet att styra ventilationen för olika rum
 •  Är ej säsongsberoende
 • Sensorer för Co2
 • Sensorer för fukt
 • Självjusterande

Nackdelar med mekanisk till och frånluft

 • Viss värme går förlorad
 • Behöver uppvärmning av tillluft för bra klimat
 • Vid förhöjda radon värden finns risk för att mekaniks frånluft ökar radon problem

Mekanisk till och frånluft med värmeväxlare 

Mekanisk till och frånluft med värmeväxlare (FTX)

FTX är ett fläktstyrt till och frånluftssystem med värmeåtervinning. Systemet ger dig full kontroll på hur mycket friskluft ventilationen i ditt hem. Med FTX återvinner man 50-80% av den värme  som finns  ventileras

 

 

Fördelar med FTX system.

 •  Hög värmeåtervinning
 • Möjlighet att styra ventilationen
 •  Är ej säsongsberoende
 •  Filtrerar bort pollen och damm från tillluften
 •  Suger effektivt ut fukt ur våtutrymmen
 • Bra lösning vid förhöjda radonvärden

Nackdelar med FTX

 • Högre installtions kostnader 
 • Behöver uppvärmning av tillluft för bra klimat
 • Behöver omfattande kanalsystem till varje rum.