Luftrenare

Waterproof Direct Pure Air

Waterproof Direct Luftrenare

För företag, hem och villa erbjuder vi tjänsten Waterproof Direct Pure Air som effektivt renar inomhusluften från mögelsporer. Med hjälp av svensk patenterad luftreningsteknik filtreras 99,98% av mögelsporerna bort. Kända känningar och symptom som rinnande ögon och näsa, trötthet och koncentrationssvårigheter lindras eller försvinner helt.

Utöver mögelsporer filtrerar det högeffektiva EcoPrecision filtret bort 99,99% av ultrafina partiklar* som också retar slemhinnor, luftvägar och immunsystemet. Allergiker och astmatiker upplever stor lindring av sina besvär då dessa förvärras av luftburna partiklar.

Många fördelar

Fördelar med luftrenare

Det finns många fördelar med att använda en luftrenare. Waterproof Direct Pure Air levererar välmående och hälsa hemma och på arbetsplatser.

  • Minskade eller obefintliga allergiska besvär
  • Minskad trötthet
  • Ökad koncentrationsförmåga
  • Minskade astmatiska besvär

WATERPROOF DIRECT

Kontakta oss för renare luft

Få renare luft med hjälp av Waterproof Direct Pure Air.  Klicka på knappen för att kontakta oss så hjälper vi dig.

Waterproof installerar

Vi ser till att filtret fungerar

Vi installerar den fristående tekniken i ditt hem eller på din arbetsplats och tar ansvar för att du alltid har ett väl fungerande filter. Det miljövänliga filtret byts med 18 månaders mellanrum och bytet ingår i prenumerationen.

*partiklar av storlek 0,1 micron som ofta kommer från förbränning av fossila bränslen