fbpx

Luftrenare

Kontakta oss för mer information om våra produkter och tjänster.

Waterproof Direct Air Concept

Luftrenare CellFlow Pro900

Det finns många fördelar med att använda en luftrenare.

 

Waterproof Direct levererar välmående och hälsa på arbetsplatser och hemma. Bra luftrenare ger en friskluft utan mikropartiklar och andra föroreningar. 

 

 

 

 

Ren luft

Läkarmottagning i Stockholm

Bilderna nedan är från en  läkarmottagningen i  Stockholm. Läkarna  har valt konceptet till undersökningsrum för att ta bort mikroorganismer som bakterier, virus, föroreningar pollen etc, i syfte att säkerställa bättre luftmiljö för både läkare och patienter. Läkare är direkt utsatta för smitta, patienter som skall undersökas  slipper exponeras för mikroorganismer i luften. 

 

Den innovativa luftrenaren CellFlow Pro900  renar inomhusluften från mikrorgansimer, virus mögelsporer. Med hjälp av en svensk patenterad luftreningsteknik filtreras 99,98% bort. Kända känningar och symptom som rinnande ögon och näsa, trötthet och koncentrationssvårigheter lindras eller försvinner helt. 

Förenklad beskrivning.  Tekniken bygger på jonisering av partiklar. Laddningen på partiklar som virus är + positivt laddade, joniseringen ändrar partikelns polaritet och oskadliggör den. Filter enheten fungerar som en magnet. Uppsamling sker i filtret. Tekniken är beprövad samt dokumenterad genom forskning på  bland annat KI 

Ion Flow jonsierar luften vilket gör att partiklar som virus bakterier mm neutraliseras direkt i luften.

CellFlow en patenterad luftrenare med  jonisering filter som fungerar som en magnet och fångar nanopartiklar

Utöver mikrober och mögelsporer filtrerar det högeffektiva EcoPrecision filtret bort 99,99% av ultrafina partiklar*  av storlek 0,1 mikron som också retar slemhinnor, luftvägar och immunsystemet.  Allergiker och astmatiker upplever stor lindring av sina besvär då dessa förvärras av luftburna partiklar

 

Många fördelar

Fördelar med luftrenare

WATERPROOF DIRECT

Kontakta oss

Waterproof  Direct hjälper dig att få ren luft.  Klicka på knappen för att kontakta oss så hjälper vi dig.

Waterproof installerar

Vi ser till att filtret fungerar

Vi installerar den fristående tekniken i ditt hem eller på din arbetsplats och tar ansvar för att du alltid har ett väl fungerande filter. Det miljövänliga filtret byts med 18 månaders mellanrum och bytet ingår i prenumerationen.

 

*partiklar av storlek 0,1 micron som ofta kommer från förbränning av fossila bränslen