fbpx

Mögeltest

mögeltest

Provtagning av mögelförekomst

Problem med innemiljöer är inte ovanliga. Vid provtagning använder vi oss av ett laboratorium som analyserar prover från material samt luftprover för att fastställa om det finns förhöjda halter av sporer.

På det byggnadsmykologiska laboratoriet görs analyser av prover som tas i innemiljöer som utreds för fuktproblem. Proverna kan utgöras av material av olika slag som undersöks mikroskopiskt för att upptäcka förekomst av mögel.

Så går det till

För att ta reda på om ett hus eller utrymme har förhöjda halter av mögelsporer finns olika analysmetoder

  • Materialprov antingen på en folie eller en bit av ett föremål som virke, tapet etc.
  • Luftprover kan göras.

I bägge fallen lämnas dessa in till laboratoriet för analys.
Normalt tar ett labbsvar c a 1 vecka, men det går att få svar fortare mot extra debitering. 

WATERPROOF DIRECT

Provtagning av mögel

Waterproof Direct hjälper dig med provtagning av mögel. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och få hjälp med mögelprovtagning.

Provsvar

Exempel på hur ett provsvar kan se ut

Analyssvar från materialprov
Analyssvar från materialprov