fbpx

Mögeltest

mögeltest

Provtagning av mögelförekomst

Problem med innemiljöer är inte ovanliga. Vid mögeltest hemma eller annan innemiljö använder vi oss av ett laboratorium som analyserar ett mögelprov från material samt luftprover för att fastställa om det finns förhöjda halter av sporer.

På det byggnadsmykologiska laboratoriet görs analyser av prover som tas i innemiljöer som utreds för fuktproblem. Proverna kan utgöras av material av olika slag som undersöks mikroskopiskt för att upptäcka förekomst av mögel.

Så går det till

Analysmetoder för göra ett mögeltest i hus eller annat utrymme

  • Materialprov antingen på en folie eller en bit av ett föremål som virke, tapet etc.
  • Mögeltest av luft kan göras.

I bägge fallen lämnas dessa in till laboratoriet för analys.
Normalt tar ett labbsvar c a 1 vecka, men det går att få svar fortare mot extra debitering. 

WATERPROOF DIRECT

Provtagning av mögel

Waterproof Direct hjälper dig med provtagning av mögel. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och få hjälp med mögelprovtagning.

Provsvar

Exempel på provsvar från mögeltest

Analyssvar från materialprov
Analyssvar från materialprov