Fuktkontroll

fuktkontroll

Fuktkontroll med åtgärd

När vi utför en fuktkontroll skriver vi protokoll om fukt- och mögelsituationen i huset. Ni får veta vilka problem som uppmärksammats samt vilka åtgärder som behövs. Att sänka fukthalten är ett måste för att förhindra  att det bildas ny mikrobiell tillväxt och mögel.

WATERPROOF DIRECT

Boka fukt- och mögelkontroll

Vi hjälper dig med fuktkontroll. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och boka en tid.

fuktkontroll

Så går kontrollen till

Vid en fuktkontroll kommer vår fukttekniker till dig, som är specialiserad  på fukt och uppkomst av fuktskador och genomför besiktningen av källare, krypgrund eller vind. Vi använder oss av olika instrument för att mäta fukt. En fuktmätning ger som regel tydlig svar om det finns fukt eller ej.  Vi mäter både  luftfuktigheten RF och fuktkvot. Tänk på att fuktmätaren kanske inte visar exakt värde. Det kan vara både över och under gränsvärdet. 

Mätning av fuktkvoten

Att mäta fuktkvoten i material, ger information om hur mycket fukt det är i tex ett bjälklag eller takstol. Fuktkvoten ska inte överstiga 17%.Fuktkvot visar alltså hur mycket fukt det är i själva materialet och ger tydlig bild av hur fuktigt det är över tid i utrymmet.

Kontroll av luftfuktigheten

Den relativa luftfuktigheten visar hur mycket fukt som finns i luften i aktuellt utrymme. Den relativa luftfuktigheten ska inte överstiga 75 % över tid, om den någon gör ibland är det troligen ingen fara men var obeservant att fukten inte ligger kvar för länge, det går ganska fort när tillväxten sätter i gång vid gynsamma förhållanden.

fuktkontroll och mögelkontroll

Mögelkontroll

I samband med fuktkontrollen gör vi även en mögelkontroll. Som regel upptäcker vi tillväxt men det är inte alltid att mögel är direkt synligt för blotta ögat då har vi hjälp av olika metoder och instrument . Vid behov tar vi prover för analys i laboratorium.

trygga ditt hus

Säkra värdet på huset

När vi utför en fuktkontroll skriver vi protokoll om fukt- och mögelsituationen i huset. Ni får veta vilka problem som uppmärksammats samt vilka åtgärder som behövs. Att sänka fukthalten är ett måste för att förhindra  att det bildas ny mikrobiell tillväxt och mögel.

  • Med en fuktkontroll får du möjlighet att säkra värdet på ditt hus.
  • Det är billigare att vidta åtgärder i tid.
  • Går det för långt kan det bli mycket kostsamt att återställa.
  • Ditt hus blir lättare att sälja och du slipper förlora pengar vid husaffären.
  • Enligt mäklare kan värdet på ett mögelangripet hus sjunka med hundratusentals kronor.