Ventilation

fungerande Ventilation

Ventilation

Att ventilationen fungerar som den ska är viktigare än vad många vet om. När ventilationskanalerna är smutsiga  inte och inte fungerar kan både på huset och de som bor där i på verkas av mikrorgansimser.  Vår rekommendation på Waterprooof är att rengöring av  ventilationskanaler skall göras vart tredje till vart fjärde år.

En fungerande ventilation är ett måste för ett bra klimat ialla delar av huset.  När en ventilationskanal är igentäppt av damm eller annan smuts klarar ventilations- systemet inte av att byta ut gammal luft i rätt omfattning, då kan mögelskador uppstå. Detta är vanligt i våtutrymmen så som badrum, där är det är vanligt att mögel bildas. Förhög fukthalt bidrar även till ökad fukt på vinden med mögelskador som följd. 

Har du ett aggregat för värmeåtervinning  FTX måste man rengöra filtret regelbundet för att ventilationssystemet skall fungera, allt för ofta ser vi följdskador på vindar pga av uteblivet filterbyte. En servicekontroll av auktoriserad tekniker bör göras regelbundet så att inte systemet ger för stort övertryck.

 Ett välfungerande ventilationssystem säkerställer att man  får ut den förorenade luften och tar in frisk luft och därmed minska risken för allergier och andra besvär.

Dålig luft är även en vanlig orsak för uppkomst av astma och allergi hos barn.

 

Kanalrengöring

Ventilationskanaler måste rengöras

Rengöring och underhåll av ventilationskanaler och ventilations fläktar är nödvändigt för en en fungerande ventilation. Är kanalerna fulla med avlagringar av damm feber mm kommer även självdraget att försämras , luften får helt enkelt en trögare väg ut.  En rekommendation är rengöring minst vart 5år helst oftare.

Badrumsfläkten och kanalen bilden är troligen aldrig rengjorda. Utebliven rengöring och i kombination fastigheten saknade tilluft ventiler helt och hållet ledde i detta fall till mycket hög luftfuktighet både i boutrymme och på vinden vilket i sin tur blev en bra grogrund för  mögeltillväxt på tapeter i boutrymme samt på vinden 

Igensatt badrumsfläkt
Ventilationskanal

WATERPROOF DIRECT

Boka ventilations rengöring

waterproof Direct rengör dina ventilation snabbt och effektivt, samtidigt gör vi en kontroll av din vind eller krypgrund och mäter fukthalt