fbpx

Kontakta oss

För snabb och personlig service.

Vitmögel

Sanera VITMÖGEL MED WATERPROOF DIRECT

Sanera vitmögel

Vitmögel är vanligt förekommande på vindar och i krypgrunder.  Vi på Waterproof Direct tar bort och sanerar vitmögel genom blötsanering. I vissa fall kan vitmögel ha en förhållandevis hård yta och vid saneringen måste bearbeta ytan för att få bort tillväxten. Vitmögel kan se ut som ett vitt damm eller som cement eller putsavlagring och det kan ibland vara svårt att se skillnad. Vid större angrepp kan vitmögel breda ut sig och se ut som ett tunnare lager av sockervadd. Ibland som en tjock fluffig matta. Om man belyser ytan med en stark ledlampa så är det lättare att se vitmögel i släpljuset. Mögelpåväxten bekräftar att vinden är alltför fuktigt och har en relativ luftfuktighet som överstiget 75 % över tid,  klimatet måste förbättras. Hög fuktighet är en grogrund inte bara för vitmögel utan all mikrobiell påväxt. Mögelsanering för att ta bort möglet, vindavfuktare samt en översyn av inomhusventilationen är som regel ett måste. Ventilation inomhus är en mycket viktig faktor eftersom varm fuktig luft stiger uppåt o möter som regel kallare luft på vinden, vilket gör att luftfuktigheten ökar.