fbpx

Kontakta oss

Vi på Waterproof Direct är experter på att förebygga fukt och mögelproblematik på vindar.
Kontakta oss för en offert.

Avfuktare vind

Fuktig vind

Avfuktare till vind

Hur en vind fungerar och vilka risker det finns med konstruktionen är några av de frågor som vi svarar på om du kontaktar oss. Kontakta oss via e-post eller telefon.

En kallvind är området under yttertaket och ovanför innertaketsisolering. De flesta hus har en s k kallvind. Kallvindar är oftast uteluftsventilerade vilket innebär att temperaturen på vinden som regel följer utetemperaturen. 70% eller mer av Sveriges kallvindar har mögelskador pga för mycket fukt, detta enligt undersökningar som är genomförda de senaste åren.

Det är under höst och vinter som de flesta vindar blir som mest utsatta för fukt. Det har att göra med flera saker men framför allt är det de stora temperaturskillnaderna och fukten i bomiljön som kondenserar i ett kallare i  en kallvind. På samma sätt är det i en krypgrund när varm luft möter kall luft som luftfuktigheten stiger och kondens kan uppstå.

fuktig vind

Problem med fuktiga vindar

Förr i tiden byggde man hus med relativt lite isolering mellan boytan och vinden samt att man ofta hade en oljepanna och skorsten/murstock som man eldade i året om.  Vindar fick sällan några problem då de alltid var varmare än uteklimatet. Då vindarna generellt inte hade någon direkt ventilation blev det ett säkert klimat i utrymmet.

Problemen med kallvindar började när man ökade med mer isolering för att göra husen mer värmeekonomiska och lämnade uppvärmingen med oljeppanna eller vedeldning. I och med att man byggde tätare och mer välisolerade hus ökade ångtrycket och spillvärmen minskar. Mögel börjar uppstå på vinden pga av för hög relativ luftfuktighet. Man kompenserade detta med att bygga in en tät ångspärr mellan boytan och kallvinden samt att öka på ventilationen på vinden. Ångspärren visade sig fungera bra och minskade fuktvandringen upp på kallvinden. Att däremot öka ventilationen på kallvinden visade sig vara sämre. Genom att okontrollerat ventilera in uteluft får man fuktproblem vid vissa väderlekar.

Nu finns det alternativa sätt att hantera detta problem.  Antingen isolerar man på utsidan av taket med cellplast eller annan lämplig isolering för att utrymmet skall ha en högre medeltemperatur. Eller så installerar man en avfuktare till vinden, en intelligent ventilationslösning såsom TrygghetsVakten Vind är en smart väg att gå. Lösningen ser till att det enbart ventileras när det är gynnsamt. Om detta inte räcker tillförs värme som höjer temperaturen vilket innerbär att den relativa luftfuktigheten sjunker . Om man höjer temperaturen i ett utrymme med 1 grad sjunker den relativa luftfuktigheten med ca 5% 

Fuktig vind

Avfuktare för vind

Det gäller att ha kännedom över vad som orskar fuktiga vindar innan man investerar i en avfuktare till din vind. På vindar sker temperaturväxlingar mycket snabbt. Under vintertid kan temperaturen utomhus gå ifrån 0 grader till -18 grader på några timmar. Vinden är som regel oisolerad mot utsidan och följer utomhusklimatet mycket snabbt. Effekten blir snabb kondensutfällning mot yttertakets insida och ganska ofta isbildning som resultat. På samma sätt som man ibland får skrapa både utsida och insida på bilens vindruta.

Isbildning på råsponten
Vid låga  temperaturer på vinden är det inte möjligt för mögel att växa. Däremot  när temperaturen ökar utomhus kommer eventuell is att smälta. När värmen går över +5 grader är trämaterialet på vinden så mättad med fukt att påväxt är möjlig. Lösningen på detta fuktproblem är dock ganska enkel. Det är inte nödvändigt att hindra is från att bildas på vinden men det är helt avgörande att torka ut vinden snabbt när temperaturen ökar.
Genom att enbart ventilera vinden när det faktiskt är gynnsamt uppnår du ett säkert klimat som inte är mögelvänligt. Genom att även kunna tillföra värme skapar man ett klimat som är mycket säkert mot mögelpåväxt.

Fyra våningshus med extremt mycket mögel
Fyra våningshus med extremt mycket mögel
Kraftigt mögelangepp på kallvind
Kraftigt mögelangepp på kallvind
Mögelangrepp på råspont
Mögelangrepp på råspont