fbpx

Mögelsanering i Stockholm - Waterproof Direct

Misstänker du mögel i ditt hem?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

mögelsanering i stockholm

Fukt och mögelsanering

Waterproof Direct finns på flertal orter och vi erbjuder snabb och smidig vägledning och hjälp i fukt och mögel relaterade problem i hus, vi installerar avfuktare i vindar och krypgrunder.

 

Mögel sprider dålig lukt och gifter i många svenska hus. Även om det inte syns är det viktigt att sanera bort mikrobiell tillväxt snarast, då det kan leda till allergier och andra hälsobesvär. Vi har gedigen kunskap om avfuktningsteknik och sanering, vi  åtgärdar hundratals hus varje år. 

 

Boka en grundlig fukt- och mögelkontroll i hemmet med Waterproof Direct om du misstänker ett mögelangrepp. Vi garanterar dig ett snabbt resultat med våra direkta åtgärder.

kontakta oss

Kontakta oss redan idag för:

Behöver du hjälp?

Behöver du en fukt- och mögelkontroll?

Mögel brukar lukta skarpt, jordigt och unket. Förutom att det luktar illa är det direkt hälsovådligt att inandas gifter från svartmögel, vitmögel och andra mögelfamiljer. Se till att bli av med mögel och annan mikrobiell tillväxt om du misstänker att du har ett angripet hem. Ibland är det enkelt att uppfatta mögel, men vissa gånger är det inte lika lätt. Våra tips är att gå efter dessa tecken för att se om du behöver en fukt- och mögelkontroll. 

Tecken på mögel hemma

Känner du igen någon av ovan nämnda kriterier är du välkommen att höra av dig till oss.  

WATERPROOF DIRECT

Boka mögelsanering i Stockholm

Ta hjälp av oss och boka en mögelsanering. Klicka på knappen nedan för att kontakta oss och boka en mögelsanering i Stockholm.

hur vi arbetar

Vår arbetsmetod för mögelsanering

Mögel försvinner inte genom du skrubbar bort det, du måste ta död på härden och hitta orsaken till att det uppstått – annars bildas det på nytt. Waterproof tar snabbt reda på om du har mikrobiell tillväxt hemma och behöver sanering, liksom hur du ska agera för att undvika angrepp i framtiden. Vi använder oss av moderna metoder för att hitta orsaken till mögelangrepp, och erbjuder åtgärder som effektivt tar bort både mögel och risk för tillväxt i riskområden.

 

Vi anser att det är av hög vikt att åtgärda problem snabbt, därför artbestämmer vi inte alltid svampar eller mikrobiell tillväxt när vi råkar på synliga varianter – i stället sätter vi igång med saneringen direkt.

 

Det är inte alltid lätt att uppfatta mögel eller att identifiera problemområden på egen hand, ibland krävs professionell hjälp för att hitta och bekämpa mögel hemma. Waterproof Stockholm har flera olika metoder för hitta och bekämpa mikrobiell tillväxt, och vet var och hur vi ska titta för att hitta dolt mögel. 

 

Vi avgör från fall till fall hur och med vad vi ska sanera det som har blivit angripet av mögel.

typer av mögelsanering

Olika typer av saneringar

Ibland är det enkelt att uppfatta mögel, men vissa gånger är det inte lika lätt. Våra tips är att gå efter dessa tecken för att se om du behöver en fukt- och mögelkontroll:

undvik mögel

Vi ser till att det inte händer igen

Det är minst lika viktigt att identifiera orsaken till mögel som det är att åtgärda problemet. Om du har en hög fuktighet hemma, i vindsutrymme, källare eller krypgrund – behöver du helt enkelt sänka fuktnivån till under gränsvärdet för att inte mikrobiell tillväxt ska återuppstå.

bra att veta

Mögelsanering med oxidationskoncentrat

Den relativa fuktigheten i luften

RH är en benämning för relativ fuktighet som mäter mängden vattenånga i luften, i procent. Det maximala värdet är 100 %, om det är mer vatten i luften än så kommer vattnet kondenseras och bilda vattendroppar. Fuktkvot är ett annat begrepp som används om fuktnivåer på virke, det går att omvandla värden på relativ fuktighet (RH) till motsvarande fuktkvot. En mögelskada beror inte bara på relativ fuktighet eller fuktkvot, utan även på temperatur och tidslängd i fuktigt utrymme. 

Några kritiska fuktvärden att ta fasta på:

hör av dig

Kontakta oss

Mögel trivs ofta på platser som är svåra att inspektera och det kan vara bra att låta specialister grundligt söka igenom huset för att hitta mögel, inte minst om du känner en dålig lukt.

 

Kontakta Waterproof för mögelsanering om du hittar mögel eller misstänker ett mögelangrepp hemma. Vi tar snabbt och effektivt bort varje angrepp av mögel och kontrollerar fuktvärden för att förhindra att mögeltillväxt på nytt tar fart. Bli av med mögel nu!