fbpx

Trygghetsvakten Vind
/ krypgrund avfuktare

Vill du ha mer information om våra olika avfuktare för vindar och krypgrunder? 
Varmt välkommen att kontakta oss genom knappen nedan.

Avfuktare

Trygghetsvakten

Waterproof Direct AB är certifierad installationsfirma för Trygghetsvakten.

Trygghetsvakten kombinerar låga driftkostnader med hög kvalitet och bra avfuktningskapacitet (flera modeller beroende på behovet. Det är viktigt att välja rätt modell till projektet. Alla modeller från Trygghetsvakten är ekonomiska och driftsäkra. Trygghetsvakten har en produktserie för kallvindar och en för krypgrund.

TrygghetsVakten Vind  och Krypgrund är ett intelligent system för avfuktning, baserat på kontrollerad ventilation, som håller utrymmet torrt och förhindrar fuktskador. Systemet består av en datorstyrd fläkt samt en värmekälla. Genom att jämföra klimatet på vinden med utomhusklimatet ventileras utrymmet enbart när det är uttorkande. Räcker inte detta för att skapa en säker miljö kommer värmekällan att höja temperaturen något för att på så sätt hindra fukten från att få fäste.

Det krävs ingen specialkunskap för att hantera anläggningen när den är i drift. Systemet är långtidsstabilt och kräver minimalt med underhåll. Energiförbrukningen brukar ligga på ett par 100 kwh per år vilket gör det till en extremt energisnål lösning, 3-4 kWh/m2/år. Livslängden på avfuktaren uppskattas till minst 50 år. Själva fläkten har en uppskattad livslängd på ca 15 år.

Genom att utrusta vinden med Trygghetsvakten  skyddar du huset och din familj från framtida fuktrelaterade problem såsom röta och mögel och sjukdomar.

 

Använd på vinden

Avfuktare för vind

Uppfyller byggnorm BBR 06 gällande fukt/brandskydd. Vindsavfuktare Trygghetsvakten Vind, förevisad på bl a Tv4 och sitter idag i ca 13 000 fastigheter, är en unik miljövänlig avfuktare för vind baserad på kontrollerad ventilation som skyddar vinden från fukt, lukt, mögel och röta. Vindsavfuktaren är byggd med hjälp av modern teknik med ett minimalt krav på underhåll, en extremt låg energiförbrukning och är enkel att installera så att en del gör det själv. Tack vare det minimala underhållskravet och avfuktarens långa livslängd kan vi erbjuda marknadens säkraste lösning för uteluftsventilerade vindar. Trygghetsvakten Vind använder kontrollerad ventilation d v s övervakar klimatet i vindsutrymmet och jämför det med utomhusklimatet. Systemet ventilerar då in torr luft när det är möjligt och värmer när det är nödvändigt. Genom att utnyttja torra perioder i utomhusklimatet avfuktar systemet extremt energisnålt.  

Ett miljövänligt mögelskydd för vinden:

Trygghetsvakten vind
Trygghetsvakten vind
Trygghetsvakten

Trygghetsvakten avfuktare

Avfuktare för krypgrund

TrygghetsVakten Pro-X är en krypgrundsavfuktare som är en effektiv och miljövänlig lösning på de fuktproblem som finns i krypgrunder. Genom att forcera mycket luft genom grunden då luften utomhus är torrare än i krypgrunden fås en maximalt urtorkande effekt av omgivningens torrperioder. Samtidigt erhålls alltid en minsta ventilation även då det är fuktigare ute vilket effektivt vädrar ut radon, mögelsporer och jordbakterier från grunden.

Den fuktstyrda ventilationen i TrygghetsVakten Pro-X används så långt det är möjligt för att hålla krypgrunden torr. Systemet övervakar klimatet i krypgrunden för att fastställa om det finns möjlighet för mögel och rötsvamsporer att gro och växa. Om den fuktstyrda ventilationen inte håller torrt nog så aktiveras uppvärmningen vilket omedelbart sänker den relativa luftfuktigheten och driver ut fukten vilket hindrar mögel från att etablera sig och växa.
Ventilationen i krypgrunden sätts delvis för, men minst en tilluftsventil lämnas öppen i varje utrymme för att säkerställa en luftgenomströmning genom hela grunden.  

Trygghetsvakten Pro-X -
Krypgrundsavfuktare:

Tryyghetsvakten krypgrund
Trygghetsvakten krypgrund
Trygghetsvakten avfuktare med värmekabel