fbpx

Sanera hussvamp

Misstänker du hussvamp?

Vi kan hjälpa dig! Hör av dig till oss för kontroll av din bostad eller fastighet.

Vad är hussvamp?

Hur ser hussvamp ut?

Typiskt för hussvamp och brunröta är att träet spricker upp i kuber. Husvampen växer gärna inuti syllar och timmerväggar. Utsidan ser bra ut men när man sticker in en kniv känns det alldeles tomt. Fruktkroppen är brun/gul-brun.

 

Mycelsträngarna kan bli flera meter långa och ca 1 cm tjocka. Bra tillväxtförhållanden är stillastående luft, svaga ljusförhållanden och rätt temperatur. Den transporterar näring och vatten i sina hyfer och  kan i dåligt ventilerade utrymmen själv uppfukta torrt trä och möjliggöra att få fäste. Strängarna kan växa genom murfogar, bakom puts och över betong, sten, tegel, metall och sprida sig långt från ursprungshärden.

Fruktad husscamp

Hussvamp en fruktad skadegörare

Äkta hussvamp – Serpula Lacrymans

Den mest fruktade skadegöraren ett hus kan råka ut för är den äkta hussvampen som omnämns i texten ovanför och har namnet Serpula lacrymans.

 

Vid nedbrytningen av virket utsöndrar svampen bland annat oxalsyra. För att överleva måste svampen neutralisera syran med hjälp av kalk. Av den anledningen förekommer ofta hussvamp i anslutning till murverk, t ex skorstenar.

 

Hussvampangrepp kan förekomma i byggnader i hela landet. Barrved är mer mottagligt än lövved.

 

Hög fuktighet är en förutsättning för att den äkta hussvampen ska börja växa. Fuktskador kan uppkomma på grund av många saker, exempelvis oventilerade krypgrunder, felaktigt tilläggsisolerade hus eller som följd av att en vattenskada inte tagits om hand på rätt sätt. 

 

Att få bort ett hussvampsangrepp är ett omfattande jobb som du inte kan göra på egen hand. Allt angripet byggnadsmaterial, samt en del av det friska virket måste tas bort. All fukt ska torkas ordentligt och angränsande byggnadsmaterial och mark saneras. 

Symptom för hussvamp