fbpx

Referenser

Nöjda kunder är vår specialitet!

REFERENSER & BILDER

Referenser

 • Över 1000 nöjda kunder!
 • Stiftelsen Skansen
 • Scandic Hotel
 • Sofias Änglar
 • Danderydskommun
 • Bostadsrättsföreningar
 • Byggföretag Tornstaden
 • Byggföretag Unges
 • Riksbyggen
 • Seven Eleven
 • Fastighetsägare Almfast
 • Bro Församling
 • NK
 • Danderydskommun Tekniska kontroret
 • Leasebyggarna
 • Sveriges Bostadsrättsforum
 • Swedetrac
 • Projekt västerled
 • Grossist i matbranschen
 • HSB föreningar

Kund skickar julklapp till Waterproof Direct

2019-12 Waterproof Direct får en fantastiskt fin julklapp från Maria som är fastighetsägare till ett hus där vi har utfört en del arbeten.

När en kund ger julklapp till sin leverantör då måste man vara väldigt nöjd med vad som är levererat. För oss på Waterproof Direct är det ett bevis på att vi gör rätt och har väldigt nöjda kunder.  Jag som ägare blev väldigt rörd över denna julgåva  Tack Maria // Janne Gibsten 

Vi konstaterar kondens i ventilationskåpa, fukt/vatten tränger in genom kåpan
Vi konstaterar kondens i ventilationskåpa, fukt/vatten tränger in genom kåpan

Södertälje

En privatkund som ville ha en kontroll av vinden

Vid fuktkontroll kom vi till de är vinden som har en kraftig kondensskada där det bildats mögeltillväxt

Västberga, Stockholm

3000 kvm fullständigt mögelskadade vindar

En nyproduktion av en flerfamiljsfastighet  där vindarna har blivit totalskada under tiden för byggnation. Att det bildats mycket mögel beror på byggfukt.

bromma

Totalskadad lägenhet

Här en lägenhten som är totalskadad av fukt och mögel allt rivs, dvs alla väggar golv platta allt rivs. Lägenheten har under längre tid utsatts för fukt som trängt in bottenplattan samt i väggarna, orsak trasig dränering.

Sollentuna

Sanering av vind

Ägaren till det här huset hade inte varit på sin vind på ett par år och fick en rejäl överaskning. Vi har sanerat den. 

huddinge

Sanering av vind

Mögelsanering av vind i Huddinge. Vi sanerade den här vinden med ett starkt  oxidationskoncentrat för att bli av med tillväxten. På vissa ställen hade det gått för långt och röta hade uppstått. Vi är certifierad installationspartner till Trygghetsvakten AB och en hygrotermisk samt termisk avfuktare installerades. Den kommer nu att  ge vinden ett bra klimat och minska fukten, detta för att ny tillväxt inte skall uppstå.

Haninge

Åtgärd av fukt och mögel i krypgrund

V fick i uppdrag att besiktiga den här krypgrunden som är rejält fuktig och mögelskadad. Redan vid ankomsten kände man hur det luktade mögel. Ingen marktäckning och mycket ventilation har inte gjort saken bättre. Vid rivning av blindbottenskivorna kunde vi konstatera att det fanns en vattenskada, ett läckage från golvet. Vatten syns på en av  bilderna och vad  det är för mögelsort är vi oroliga för då det är kanelliknande och kan vara hussvamp. Bilden nere till höger visar tillväxt. Så här skadade skivor sanerar vi inte utan dom byter vi ut. Vår första åtgärd är att få ut allt skadat material, därefter lägger vi en provisorisk marktäckning för att minska uppstigande markfukt och in med avfuktare för att  torka ur krypgrunden snabbt. Som avfuktare använder vi oss av sorbtions avfuktare från Trygghesvakten Dry Box X2 med högkapacitet för vattenskador.

​NORRTÄLJE

Fuktkontroll av vind

Vid en besikting av en vind i Norrtälje konstaterar vi  omfattande mögelskador och angrepp av svartmögel. Svartmögel är en familj av olika mögelarter. Gemensamt för arterna är att det blir mörka. I den här vinden måste man  sanera med metoden blösansanering,  och installation av avfuktare Trygghetsvakten för att åtgärda fuktproblemen.

Haninge

Åtgärd av fukt och mögel i krypgrund

V fick i uppdrag att besiktiga den här krypgrunden som är rejält fuktig och mögelskadad. Redan vid ankomsten kände man hur det luktade mögel. Ingen marktäckning och mycket ventilation har inte gjort saken bättre. Vid rivning av blindbottenskivorna kunde vi konstatera att det fanns en vattenskada, ett läckage från golvet. Vatten syns på en av  bilderna och vad  det är för mögelsort är vi oroliga för då det är kanelliknande och kan vara hussvamp. Bilden nere till höger visar tillväxt. Så här skadade skivor sanerar vi inte utan dom byter vi ut. Vår första åtgärd är att få ut allt skadat material, därefter lägger vi en provisorisk marktäckning för att minska uppstigande markfukt och in med avfuktare för att  torka ur krypgrunden snabbt. Som avfuktare använder vi oss av sorbtions avfuktare från Trygghesvakten Dry Box X2 med högkapacitet för vattenskador.

lidingö

Mögel och fuktkontroll

Vårt uppdrag: fuktkontroll, åtgärda, sanera, installera avfuktare.
Akuta åtgärder för att få ner fuktigheten. 
På den första bilden till vänster kan man se fuktdroppar på råsponten. Fuktkvoten är ca 30%.
Åtgärder samma dag. Avfuktare för vattenskador sattes in omgående samt byggfläkt för att höja temperatur. Därefter sanering och installation av vindavfuktaren Trygghetsvakten Classic. 

En fuktig vind i Lidingö som har fått angrepp av vitmögel. Vinden är extremt fuktig när vi gör kontrollen och vi på Waterproof måste göra snabba insatser för att förhindra att skadan blir änvärre. En avfuktare från trygghetsvakten DryBox startades upp för få snabb uttorkning. Waterproof har sanerat vinden med AMP91 och efter saneringen som var mögelangripen ut som ny. En permanent avfuktare har instalerats av våra fuktekniker.

Haninge

Åtgärd av fukt och mögel i krypgrund

V fick i uppdrag att besiktiga den här krypgrunden som är rejält fuktig och mögelskadad. Redan vid ankomsten kände man hur det luktade mögel. Ingen marktäckning och mycket ventilation har inte gjort saken bättre. Vid rivning av blindbottenskivorna kunde vi konstatera att det fanns en vattenskada, ett läckage från golvet. Vatten syns på en av  bilderna och vad  det är för mögelsort är vi oroliga för då det är kanelliknande och kan vara hussvamp. Bilden nere till höger visar tillväxt. Så här skadade skivor sanerar vi inte utan dom byter vi ut. Vår första åtgärd är att få ut allt skadat material, därefter lägger vi en provisorisk marktäckning för att minska uppstigande markfukt och in med avfuktare för att  torka ur krypgrunden snabbt. Som avfuktare använder vi oss av sorbtions avfuktare från Trygghesvakten Dry Box X2 med högkapacitet för vattenskador.

tyresö

Fuktkvotmätning i vägg

Fuktkvot mätning innebär att man mäter hur mycket fukt det är i en regel eller något material. Det får inte vara mer än 17% över det värdet bildas mögel på den vänstra bilden kan man se fuktkvot 44.7 En fönsterkarm som var rutten är orsaken till att vatten kunnat tränga in i väggen. Åtgärd öppna upp väg och golv och ta bort blött materaial sen in med en kondensavfuktare som har högkapacitet och är avsedd för vattenskador. 

Waterproof fuktmäter en vägg i Tyresö och fuktkvoten är 45%, vilket är mycket blött. Waterproof fick i uppdrag att riva väggen och lokalisera hur omfattande skadan var. En kondensavfuktare för vattenskador installerades för snabb upptorkning. Waterproof hyr ut avfuktare snabbt smidigt enklet. Leverans och uppställning av maskinen kan göras av oss. 

Stockholm

Mögel i golv

Kunden kontaktade oss då han misstänkte mögel under golvet. Då parketten var vattenskadad och flera lameller hade släppt, petade vi loss några och vi kunde  bara konstatera att det var väldigt mycket svartmögel i golvet. Man kan spekulera i hur och varför det blivit så här i ett varadgsrum men en sak är säker, vatten har tillförts under en period. Åtgärd är byta golv och reglar ta bort övrigt skadat material och sen sanera lägenheten. Vårt förslag är att senare boytan genom fogging.

Djursholm

Fukt och mögel i källare

Vårt uppdrag: fuktkontroll och sanera. I det här källarutrymmet har fukt trängt genom ett bristande tätskickt på utsidan, ej fungerade dagvattendränering . Källarutrymet användes som matkällare som var både kallare och saknade ventilation. 

Älvsjö

Fuktproblem i villa

Vårt uppdrag: hitta problemet. En kund kontaktar oss om en fukt- och mögelkontroll, då man sagt till ägaren att det luktade mögel.

Direkt vid ankomst kändes mögellukt. Fuktskadad parket p g a av att spillvattenröret saknade avrinning mot golvbrunn. Vid fuktmätning av väggar i duschen visade det sig att  det var blött bakom kaklet, även golven i anslutning till duschen var blöta.

Huddinge

Lukt- och mögelproblem i villa

Vårt uppdrag: Hitta problemet, varför det luktar, åtgärda, sanera, installation avfuktare, marktäckning i krypgrund samt vind.

Pågående projekt
När vi kom till fastigheten kände vi i entrén till uthyrningsdelen en lukt. Alla väggar och golv fuktmättes. Efter diverse kontroller  lyckades vi ta oss in i en mycket låg krypgrund, 30-40 cm,  där visade det sig att luftfuktigheten var närmare 90% . Blött och fuktigt organiskt materiall på marken med röta. Fuktspärr/marktäckning saknades. Organiskt material mot betongbjälklag hade  börjat ruttna. Även vinden hade fukt- och mögelskador

Danderyd

Kommunal fastighet med fukt- och mögelproblem

Vårt uppdrag  var att få källarväggarna torra mot kapillärfukt med hjälp av metoden och systemet Dry Protect och att sanera mögel i källare och vind samt installera avfuktare Trygghetsvakten.

Hyresgäster hade framfört att man känner mögellukt och har allergiska besvär. Vi fuktmäter och konstaterar att grundmuren är fuktig och att det finns organiskt material på som fått mikrobielltillväxt. 

Lidingö

Fuktproblem i garage

Vårt uppdrag: fuktkontroll med åtgärd. Garaget hade flera problem. Tätskiktet läckte med fuktskador högt upp i väggarna som följd. Kapillärfuktinträngning i väggarna från bottenplattan. Åtgärden blev att lägga nytt tätskikt på betongbjälklag. Installtion av DryProtect mot kapillärfukt. Målning av väggar.

Södertälje

Riskkonstruktion

Fukt- och mögelkontroll.
Ett vanligt fel är att man isolerar direkt mot en grundmur och då blir det fuktigt p g a kondens, då varm luft dras mot kallare yta, och tillväxt bildas. Ett inspektions hål har tagits upp och där konstaterar vi en skarplukt av mögel.

Sollentuna

Kraftigt mögelskadad vind

Fukt- och mögelkontroll. Den här vinden är kraftigt angripen av svartmögel 

 

Ekerö

Svartmögel på vind

På den här vinden har ett viss möge sort angripit pappret på isoleringen

 

Lidingö

Klar och godkänd installationer

Garaget har ett betongbjälklag och vid fuktkontrollen konstaterade vi att tätskicktet läcker. Det  första vi gör är att se till att det blir ett nytt tätskickt, därefter ska vi ta bort fukt som tränger in kappilärt i väggarna vid plattan.

 

Älvsjö

Klar och godkänd av kund

Fukt längs vägg 0-50 cm från plattan i sovrum källarplan, pannrum 

Lidingö

Klar och godkänd av kund

Källare, fukt i vissa partier av källarävggarna 0-1,7m förråd, bastu

Spånga

Klar och godkänd av kund

Fukt i källarväggen bakom kakel, samt i flera andra väggar grovkök, rum

älvsjö

Klar och godkänd av kund

Fukt i förråd i källaren 

Skärholmen

Klar och godkänd av kund

Suteränghus, fukt i väggen mot kortsida 0 – 2m TRapp till källare  och rum i nedre plan