fbpx

Radonsanering

Misstänker du höga halter av radon?

Tveka inte att kontakta oss för snabb och personlig service.

Waterproof direct är certifierad och godkänd för radonutredning och radonsanering

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och är bevisad skadligt för våra lungor vid inandning.

 

Sverige är ett radonland, radon förkommer i hela Sverige. För att se om det finns mycket radon i ditt område finns radonkartor i din kommun.

Mätsäsongen för radonmätning startar den 1 oktober och pågår fram till den 30 april. Mätningen måste pågå minst två månader (60 dagar), men helst tre, för att få ett årsmedelvärde. Anledningen till att det är just denna period beror på att man ventilerar mindre på vintern än på sommaren samt att även markyta och kälen påverkar radonavgången.

 

För att kontrollera om det finns radon i din fastighet  gör man mätningar med sk radonpuckar, man kan göra snabbkontroller eller långtidsmätingar.

 

Visar det sig att det finns radon gör man en utredning varifrån radonet kommer och därefter en radonsanering. Gränsvärdet för radon är 200Bq.

 

Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut.

 

Radon finns i utomhusluft, om än i låga halter. Höga radonhalter kan inte  byggas upp i utomhusluften eftersom det inte finns något radium som sönderfaller och bildar radon på nytt. Radon har en halveringstid på 3,8 dygn.

 

Radonhalterna i marken är däremot alltid höga. Det beror på att utgångsämnet Uran-238 har en extremt lång halveringstid på nästan 4,5 miljarder år. När Uran-238 sönderfaller bildas nästa radioaktiva ämne i sönderfallskedjan, o.s.v. Radon bildas därför hela tiden på nytt i marken och kommer så att göra i många miljarder år framöver.

Radonåtgärder

Hur får man bort radon?

Radonsug RS2k är kompakt radonsug med inbyggd ljuddämpare. Den har en modern likströmsmotor styrd av en mikroprocessor. Fördelar
inkluderar hög effekt, lågt ljud samt låg energiförbrukning.


För extra säkerhet finns det en inbyggd larmfunktion som ger signal vid större tryckförändringar samt detekterar interna fel.

Användningsområde

Nya och gamla uppvärmda hus där det går att erhålla ett undertryck. Lämplig grundkonstruktion är platta på mark eller källare/suterräng. Den är även lämplig för undertrycksventilering i ventilerade golv