fbpx

Mögelarter

Misstänker du mögel i din bostad eller fastighet?

Kontakta oss för snabb och personlig service.

Bilder på mögelarter

Beskrivning av olika mögelarter och hälsorisker

Mer information

Här kan du läsa mer om olika sorters mögel

Kritiska fuktvärden

Fuktvärden som ökar risk för mögel

mögelarter

Vilka mögelarter finns det?

Alternaria, en mycket vanlig mögelsvamp i utomhusluft vilket gör den till en av de viktigaste allergenkällorna vid mögelallergi.

Färg: Mörkgrön-brun. 
Skadeverkningar: Bagarlunga, allergen, astma. 

 Vid fuksador växer i första hand mögelsvampar från familjerna Aspergillus och Penicillium fram. Den  kan användas för att indikera att material varit mycket fuktigt. Gruppen omfattar en rad problemorganismer där några till och med kan angripa människor med nedsatt immunförsvar. Vid kraftig förekomst bör orsaken till halterna undersökas. Vissa av arterna i gruppen, i synnerhet Aspergillus ,fumigatus och Aspergillus Brasilliensis är så kallade opportunister som kan leva samt infektera vävnader, men det finns även organismer som i dag anses vara harmlösa. Råd är att sanera om det finns förekomst av någon av arterna. Finns med 185 olika underarter, 20 producerar toxiner och andra metaboliter som drabbar oss. Ofta förekommande i sjuka hus. 

Färgar virket mörkare och ger även svarta prickar . ​

Denna svamp är vanlig på fuktskadat celluloshaltigt byggnadsmaterial som papper, gipsskivor, Masonit, spånskivor. Ger en besvärande lukt av mögel. Känsliga personer kan reagera på svampens toxiner.​

Denna svamp kräver hög luftfuktighet . Den förekommer på bröd, kött och orsakar även skador på frukt. P g a sin snabba tillväxthastighet sprider den sig lätt och kan få fäste i byggnadens ventilationssystem.

Denna svamp är mycket vanlig på fuktigt trämaterial och i utomhusluft Cladosporium har förmågan att bilda stora mängder sporer som lätt blir luftburna. Detta kan leda till att känsliga personer blir allergiska mot denna svamp. Är den vanligaste mögelarten både inom- och utomhus.  Färg: grågrön-brun-svart.  Skadeverkningar: Allergen, astma, infektioner.​

Detta är samlingsnamn för de mörka mögelsvamparna som i dagligt tal kallas för svartmögel, det finns ca 300 arter i denna grupp

Om denna svamp finns i byggnadskonstruktioner tyder det på att det varit mycket fuktigt. Finns ofta i badrum och utomhus på trä med jordkontakt.

För med sig diverse skadeverkningar som infektioner. Vanlig vid vattenskador i hus. Benämnas rödmögel eller slemmögel. Färg: Gul-vit-brun-rödbrun-lila-röd​

Skadligt genom att den ger sig på immunförsvar, lungor, vävnader och organ.
Färg: Blå-grön-svart. 
Skadeverkningar: Cancerframkallande, allergi, aspergillosis m.fl

En känd problemorganism som i vid hög förekost kan leda till lungblödningar. Den växer på material med hög cellulosahalt som t ex gipsskivor. Vanligt finns den i badrum där tätskiktet i väggar och golv fallerat. Svampen producerar flera starka toxiner och anses vara starkt bidragande till sjukahussjukan. Påverkar och kan förstöra immunförsvaret, orsakar lungblödning, irritation i luftvägar och hud, ger näsblod, allergier, astma och trötthet etc.  Färg: Grön-svart ​

Är ofta det svartmögel som koloniseras först i hus där tillväxtfaktorerna är gynnsamma. Penicillium består av ca 150 underarter. Kallas för pensel- mögel p g a sporernas speciella uppbyggnad. Ofta förekommande i ”sjuka hus”. Används vid framställning av penicillin och ost.  Färg: Blå-grön.  Astma och allergier är vanligt.​

Ett gammalt namn har varit strålsvamp pågrund av dess växtsätt. Flera av streptomyceterna producerar geosmine som är en typisk mögellukt och som människan har mycket låg lukttröskel för. Man bedömmer att den finns i sjukahussymtom. Den bör saneras om den finns för att bli av med mögellukten.