fbpx

Kontakta oss

Kontakta oss för snabb och personlig service.

Ozonsanering

ozon

Ozonsanering

Ozon används då andra metoder ej är lämpliga. Ozon har en kraftigt oxiderande egenskap och är en metod för att få bort lukter. Ozon tar inte bort orsaken till varför luktproblem har uppstått utan ger generellt bara en temporär luktminskning.

Om orsaken inte åtgärdas till varför lukten uppstått eller att mögel har bildats kommer lukten och mögeltillväxten garanterat tillbaka. 

När man sanerar med ozon har gasen ej några inträngande egenskaper. Det är en lättflyktig gas som är tyngre än luft. När man använder ozon måste utrymmet vara helt tätt  annars försvinner ozonet ut i fria luften.

 

Vid sanering med Ozon skall man inte vara i utrymmet ej heller  djur eller växter. 

Ozon är en giftig gas och kan vid mycket låga koncentrationer ge upphov till hälsoproblem. Ett annat proplem som förringas i samband med ozonsanering  är att det bildas giftiga kemikalier när ozon reagerar med befintliga flyktiga organiska föreningar (VOC) och med kemikalier som finns naturligt i de flesta miljöer. Även om VOC-halterna är låga kan reaktionsprodukter av VOC och ozon vara irriterande för människan.
Det är konstaterat att Ozon skadar lungvävnader, detta framkom efter en studie av American Chemical Society vilket gett ny kunskap om ozonets skadliga verkan. Ozon påverkar och oxiderar metaller och kan påverka elektronik. Det finns exempel på att oljemålningar har blivit förstörda vid kraftig ozonbehandling 

Var medveten om att ozon har en oxiderande inverkan på de flesta material även plast.