fbpx

Fuktskada

Vi hjälper till att åtgärda fuktskador

Fuktskador 

 

Fuktskador blir ofta kostsamma för hus och fastighetsägare. Om en miljö blir fuktig är det endast en tidsfråga innan mögel börjar växa då mögelsporer färdas fritt i luften. Besiktningsmän kallar ofta mögeltillväxt för mikrobiell tillväxt. I praktiken är det så att när luftfuktigheten är tillräckligt hög: det vill säga 75% relativ luftfuktighet eller 17% fuktkvot – så bildas mögel på organiskt material. Exempel på organiskt material är trä, papper, tyg, matrester osv. Är det fuktigt en längre tid finns även risk för att rötskador uppstår. 

 

Husägare som har fuktskador är ofta omedvetna om att det är fuktigt då det sällan går att se med blotta ögat. För att få reda på om det är fuktigt på ett material så använder man en fuktmätare som man sätter mot/i materialet. Man mäter fuktkvot eftersom det ger tydlig indikation om hur mycket fukt det är i materialet över tid.  En hygrometer för relativ luftfuktighet visar ofta bara aktuellt dagsvärde. Det finns fuktmätare som visar grafer med fukt och temperatur över tid daggpunkt.

 

Att fuktmäta en vind under den varmare delen av året kommer inte att ge en rättvisande bild av hur vinden mår, tvärsom gäller för krypgrunder det vill säga att det generellt sett blir fuktigare i en krypgrund på sommaren och det beror på att varm luft strömmar in i ett kallare utrymme då ökar den relativa luftfuktigheten.

 

Ställ en en kall dryckesburk i solen en varm sommar dag, inom några minuter blir det kondens på utsidan av burken och det är samma sak som händer i krypgrunden.

 

 

Vi vet idag att ca 75% av alla hus med vindar har fuktskador som ofta beror på för dålig inomhusventilation. Det i sin tur kan bero på många olika faktorer men allt som oftast har man gjort åtgärder som gör att självdragsventilationen fungerar sämre eller inte alls.  I krypgrunder är det ca 35% som har fuktskador som i sin tur beror på att det saknas marktäckning och att den är över ventilerad.

 

 

I samtliga fall med fuktskador finns en uppenbar risk för att det bildas ohälsosamt mögel.  

 

Vanliga ställen där fuktskador uppstår är tex :

  • Vindar 
  • Krypgrunder
  • Torpargrunder
  • Badrum
  • Kök
  • Fönster