fbpx

Fuktskada

Vi hjälper till att åtgärda fuktskador

Fuktskador 

 

Fuktskador blir ofta kostsamma för hus och fastighetsägare. Om en miljö blir fuktig är det endast en tidsfråga innan mögel börjar växa då mögelsporer färdas fritt i luften. Besiktningsmän kallar ofta mögeltillväxt för mikrobiell tillväxt. I praktiken är det så att när luftfuktigheten är tillräckligt hög: det vill säga 75% relativ luftfuktighet eller 17% fuktkvot – så bildas mögel på organiskt material. Exempel på organiskt material är trä, papper, tyg, matrester osv. Är det fuktigt en längre tid finns även risk för att rötskador uppstår. 

 

Husägare som har fuktskador är ofta omedvetna om att det är fuktigt då det sällan går att se med blotta ögat. För att få reda på om det är fuktigt på ett material så använder man en fuktmätare som man sätter mot/i materialet. Man mäter fuktkvot eftersom det ger tydlig indikation om hur mycket fukt det är i materialet över tid.  En hygrometer för relativ luftfuktighet visar ofta bara aktuellt dagsvärde. Det finns fuktmätare som visar grafer med fukt och temperatur över tid daggpunkt.

 

Att fuktmäta en vind under den varmare delen av året kommer inte att ge en rättvisande bild av hur vinden mår, tvärsom gäller för krypgrunder det vill säga att det generellt sett blir fuktigare i en krypgrund på sommaren och det beror på att varm luft strömmar in i ett kallare utrymme då ökar den relativa luftfuktigheten.

 

Ställ en en kall dryckesburk i solen en varm sommar dag, inom några minuter blir det kondens på utsidan av burken och det är samma sak som händer i krypgrunden.

 

 

Vi vet idag att ca 75% av alla hus med vindar har fuktskador som ofta beror på för dålig inomhusventilation. Det i sin tur kan bero på många olika faktorer men allt som oftast har man gjort åtgärder som gör att självdragsventilationen fungerar sämre eller inte alls.  I krypgrunder är det ca 35% som har fuktskador som i sin tur beror på att det saknas marktäckning och att den är över ventilerad.

 

 

I samtliga fall med fuktskador finns en uppenbar risk för att det bildas ohälsosamt mögel.  

 

Vanliga ställen där fuktskador uppstår är tex :

 • Vindar 
 • Krypgrunder
 • Torpargrunder
 • Badrum
 • Kök
 • Fönster

Utökad information om Fuktskador. 


Fuktskador är ett vanligt problem i byggnader och kan leda till ett brett spektrum av problem som strukturella skador, mögeltillväxt och till och med hälsoproblem. Fuktskador kan uppstå i vilken del av en byggnad som helst, från grund till tak.


En av de främsta orsakerna till fuktskador är vatteninträngning. Detta kan uppstå genom läckor i taket, fönstren eller grunden, samt genom kondens. När fukt kommer in i en byggnad kan den tränga in i väggar, golv och tak, vilket leder till röta, korrosion och andra former av skador.


Fuktskador kan också orsakas av höga luftfuktighetsnivåer i en byggnad. När luften inuti en byggnad är för fuktig kan fukt kondensera mot kallare ytor och bidra till tillväxt av mögel och svamp. Detta kan inte bara skada byggmaterialen utan också skapa en ohälsosam miljö för dess boende.


En av de största problemen med fuktskador är tillväxten av mögel. Mögel kan växa på nästan alla ytor som har fått fuktskador, inklusive gipsskivor, mattor och isolering. Förutom att orsaka strukturella skador kan mögel också orsaka hälsoproblem, särskilt för dem med allergier eller andningsproblem.


Att förebygga fuktskador är avgörande för att upprätthålla en säker och hälsosam byggnad. Byggnadsägare och förvaltare bör vidta åtgärder för att identifiera och reparera läckor, kontrollera luftfuktighetsnivåer och upprätthålla korrekt ventilation. Regelbundna inspektioner och underhåll kan hjälpa till att fånga upp fuktproblem tidigt, innan de har en chans att orsaka betydande skada.


Sammanfattningsvis kan fuktskador få allvarliga konsekvenser för en byggnad och dess boende. Det är viktigt att vidta åtgärder för att förhindra och åtgärda fuktskador, inklusive att identifiera och reparera läckor, kontrollera luftfuktighetsnivåer och upprätthålla korrekt ventilation. Genom att göra det kan fastighetsägare och förvaltare säkerställa att deras byggnader är säkra, sunda och strukturellt sunda.

Det här kan du göra om du upptäcker en fuktskada


Om du upptäcker fuktskador i ditt hus är det viktigt att vidta omedelbara åtgärder för att förhindra ytterligare skador och åtgärda eventuella hälso- eller säkerhetsproblem. Här är några steg du kan ta:

 

 1. Identifiera källan till fukten: Bestäm orsaken till fuktskadan, såsom ett läckande tak, VVS-problem eller hög luftfuktighet. Att åtgärda källan till fukten är avgörande för att förhindra ytterligare skador.

 

 1. Torka ut det drabbade området: Ta bort allt stående vatten och använd fläktar och avfuktare för att torka ut området så snabbt som möjligt. Vid behov, kontakta oss på Waterproof för att hjälpa till med uttorknings- processen.

 

 1. Bedöm skadan: Bestäm skadans omfattning och om något material behöver tas bort eller bytas ut. Om skadan är betydande eller involverar farliga material som asbest eller bly, kontakta ett professionellt saneringsföretag.

 1. Rengör och avdöda området: Använd ett desinficerande rengöringsmedel för att rengöra det drabbade området och förhindra tillväxt av mögel och andra skadliga bakterier.

 1. Vidta åtgärder för att förhindra framtida skador: Åtgärda fuktkällan, som att åtgärda läckor eller förbättra ventilationen, för att förhindra framtida skador. Överväg att installera en fuktspärr eller vattentäta åtgärder i områden som är utsatta för fuktskador.


Det är viktigt att ta fuktskador på allvar då de kan leda till betydande strukturella skador och utgöra hälsorisker för de boende. Om du är osäker på hur du ska åtgärda fuktskador i ditt hem eller om skadorna är omfattande, kontakta Waterproof Direct.

mögel, fuktskada

Här är tio saker som många kanske inte är medvetna om när det kommer till mögel och fukt :

 

 1. Mögel kan växa på så lite som 24-48 timmar efter exponering för fukt, vilket innebär att det kan spridas snabbt och obemärkt i ditt hem.


 1. Mögel kan producera allergener och irriterande ämnen som kan orsaka hälsoproblem, särskilt för personer med allergier, astma eller försvagat immunförsvar.

 

 1. Fuktproblem i hemmen kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive läckor, kondens och dålig ventilation.

 

 1. Mögel kan växa på nästan alla ytor, inklusive trä, gipsskivor, mattor och isolering.

 

 1. Mögel kan ge en unken lukt som kan vara ett tecken på dess närvaro, även om det inte syns.

 

 1. Att rengöra mögel med blekmedel eller andra starka kemikalier kan faktiskt göra problemet värre genom att sprida ut mögelsporer i luften.

 

 1. Även död mögel kan orsaka hälsoproblem, eftersom det kan frigöra sporer och gifter som kan andas in.

 

 1. Mögel kan växa i dolda områden i ditt hem, som inuti väggar, under mattor och i VVS-system, vilket gör det svårt att upptäcka.

 

 1. Höga luftfuktighetsnivåer i bostäder kan leda till inte bara mögeltillväxt utan även till nedbrytning av byggmaterial, som träröta, och kan bidra till ökade energikostnader på grund av behovet av luftkonditionering.


 1. Att åtgärda fuktproblem i hemmen kräver ett omfattande tillvägagångssätt, inklusive att identifiera källan till fukten, ta bort eventuell mögeltillväxt och vidta åtgärder för att förhindra framtida fuktproblem.


Det är viktigt att vara medveten om dessa fakta om mögel och fukt i hemmen för att förhindra eller åtgärda eventuella hälso- och strukturella problem. Regelbundna inspektioner och underhåll av ditt hem kan hjälpa dig att hålla koll på eventuella fukt- eller mögelproblem som kan uppstå.