fbpx

Kapillärer

Kapillärer

Vad är kapillärer

Kapillärfukt

Som områdespartner för Housegard DryProtect är vi specialiserade på att motverka fukt i murgunder. För att på enklaste möjliga sätt beskriva kapillär fukt d v s fukt som tränger in genom murverk vill vi ge denna förenklade förklaring. 

Kapillärer / fenomenet

Om man lägger en tvättsvamp i en pöl med vatten sugs vattnet upp i svampen utan att man behöver göra något. Om man tar ett blodprov håller sköterskan ett kapillär mot blodet som runnit ut. Blodet  kommer att rinna in i det tunna röret, även om man håller det riktat uppåt. Fenomenet inträffar även i murverk.  Det finns mycket små kapillärer (mycket små ”rör”) i cementen/betongen samt i jordmassor som inte är synliga för blotta ögat. Vattnet kommer att vandra in i dessa rör/kapillärer och stiga uppåt, ibland väldigt högt. Förr i tiden ställde man ett genomskinligt rör på platsen för plattan som var fyllt med samma jordmaterial som skulle ligga under grunden och tittade sedan efter en tid hur högt  fukten stigit i glasröret. Dubbel höjd som fukten stigit i röret behövs för att få ett säkert kapillärbrytande skikt. Det kan bli meterhögt med underlag så alternativa metoder behövs.

Modern teknik en effektiv lösning

Olika saker/joner har olika potential (laddning). När två poler av samma sort  + eller  –  är nära varandra, stöter de bort varandra, när en minus och en pluspol möts dras de mot varandra.  DryProtect systemet skickar svaga strömpulser som påverkar potentialen i murverket och förhindrar  vattnet från att tränga in. I stället tvingas vattnet att vandra motsatt väg d v s ut ur murverket där vattnet hör hemma.  

Dräneringsmetoder

Det finns olika metoder för att få bukt med fukt i källare. En traditionell metod är att gräva upp runt hela fastigheten och lägga en helt ny dränering. En veranda, förstukvist eller rabatter är kanske i vägen och gör det hela både kostsamt och komplicerat att genomföra då man behöver gräva upp stora delar av fastigheten dessutom skall det till en avrinning, då helst till ett dagvattensystem. Ny dränering förhindrar sannolikt ej fuktinträngning genom uppstigande markfukt , s k kapillär fuktinträngning. Då har man gjort en omfattande och dyr investering i onödan.